פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 99 מתאריך 09/09/2014

  ... 1.000/0 03911/08 1001-00-08 19780 כצנלסון 20,גדרה 7י,717 1662 גבריאלי נטליה עו״ד צנעני איתן י27/03/1 1803-00-09 91925 מימיני 6,פתח תקווה 22235295 גוהסי איזה עו״ד צנעני איתן י27/03/1 /802-00-09 ...

 2. גיליון 6874 עמוד 105 מתאריך 09/09/2014

  ... 09:00 H/H/W 20/07/10 15521-00-14 00 00 י רנ״ס 16/1,קריית נמורציקין 17767267 דריהם דוד 09:00 10/01/15 02/02/10 52325-07-14 7177י הח סיז־ה5,1/17ז5־ררז 27271677 דרעי !'איריס 11:00 12/04/16 ...

 3. גיליון 6870 עמוד 24 מתאריך 04/09/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו ...

 4. גיליון 6869 עמוד 8 מתאריך 03/09/2014

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את דוד רחימי, מרח' פינסקר 18, נתניה, למפרק החברה ...

 5. גיליון 6853 עמוד 26 מתאריך 07/08/2014

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 1.10.2014, בשעה 11.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 6. גיליון 6831 עמוד 37 מתאריך 07/07/2014

  ... אבו גאנם אחמד 09: 30 20/03/16 08/06/14 35492-05-14 43146 לוין אשר 5/9,ראשון לציון 27296086 אבליה כרמית-סינ 09:00 03/03/16 29/05/14 28685-05-14 43170 ההסתדרות 63/0,רחובות 321090532 אורזלין רביל 10:00 03/03/16 ...

 7. גיליון 6831 עמוד 61 מתאריך 07/07/2014

  ... פינסקר 32/0 ,פתח תקווה 31205735 חזן איתמר 09: 30 01/03/16 08/06/14 41452-05-14 43048 מוהליבר 18/20,יהוד 24414849 חזן רפי 09: 30 08/03/16 12/06/14 55866-05-14 43187 היקב 9/16,ראשון לציון 65267874 חפיף לאה ...

 8. גיליון 6825 עמוד 54 מתאריך 25/06/2014

  ... 432-־^J8 פינסקר 29/10,פתח תקווה 23752173 מנשה יצחק 10:00 16/02/16 15/05/14 14־05־1750 432 !20 הדוגית 24/33 ,ראשון לציון 37537222 מרציאנו יוסי 00:00 00/00/00 15/05/14 14־04־43242 43056 מרגולין 28/3 ,נס ציונה ...

 9. גיליון 6806 עמוד 31 מתאריך 20/05/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.5.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו ...

 10. גיליון 6787 עמוד 59 מתאריך 09/04/2014

  ... 20/02/04 24500-22-42 35274 הדושיקהיר 8/1, בת ים ע^ו!^ אשכנזי ש למה 30/^/40 16642-42-42 36434 הרב הרצוג 10/4, בימת השרון 211214 אשר ואליעזר 06/02/04 0350-04-43 17010 פינסקר 40/3, ששון לציון 2303250ע אשבמרים ...