פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6772 עמוד 38 מתאריך 19/03/2014

  ... פינסקר 20/1,פתח תקווה 11351665 אפרימוב ואדים 00:00 00/00/00 24/02/14 38200-01-14 41114 החרמון 6/0,באר יעקב 22500177 בטה יעקב 00:00 00/00/00 24/02/14 6908-02-14 41515 הדרור 34/18,יבנה 300946779 ביטון עמנואל שמע ...

 2. גיליון 6767 עמוד 31 מתאריך 09/03/2014

  ... 39043 פינסקר 32/5,תל אביב -יפו 300325447 בן חיים בת אל פלו 00:00 00/00/00 16/02/14 44306-01-14 45403 קלמליח 4/0 ,בת יום 10008255 בן נביא שבתאי 00:00 07/04/15 03/02/10 00754-32-10 40520 קוגל 5גו2, חולין ־44500005 ...

 3. גיליון 6767 עמוד 52 מתאריך 09/03/2014

  ... 14/02/14 12400-02-20 18282 1:ו״כו־ 2/2:1, קרית ביאליק 2264ר40ר בוחבוט חננירז 22/02/14 ר00-2-י8ט32 11181 בורלא 6/12, קריוי בלאליק 2326ר286 פורפילנר אילנית 13/01/14 6807-09-12 27272 נרקיס42/7, מעלות תרשח 21677526 ...

 4. גיליון 6767 עמוד 55 מתאריך 09/03/2014

  ... פינסקר 25/7, קרית יכו 6ר516221 נחמני יוסף 23/01/34 322-06-34ר1 10723 זולא אמיל 6 38/1, וזיפה 1ר233307 נחשון יואל 13/02/13 25972-1l-32 27377 העמיק 2/0, קריית טבעון 30130241 נמש רפאל 13/01/13 27578-01-32 ...

 5. גיליון 6767 עמוד 63 מתאריך 09/03/2014

  ... פינסקר 45/6, פתח תקווה 314076183 איצקזון נליה הפטר חלוט 06/02/14 45688-10-10 26173 דרך לוד הירוקה 3/27, לוד 40967796 אלמקייס הלן-הילה הפטר חלוט 16/01/14 4755-07-10 25127 הברוש 44, נווה ימין 34572800 אלפסי מיכל ...

 6. גיליון 6766 עמוד 51 מתאריך 06/03/2014

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 19.2.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו ...

 7. גיליון 6758 עמוד 38 מתאריך 18/02/2014

  ... 00:00 00/00/00 23/02/24 0-20-23צ847 40000 פינסקר 42/9,ראשון לציון 328305142 דוברין פבל 00:00 00/00/00 23/01/14 03752-22-23 41138 בארי 32/8,נתניוז 30254833 דוק דקל 00:00 00/00/00 23/01/14 7-12-13צ308 30848 ...

 8. גיליון 6756 עמוד 21 מתאריך 16/02/2014

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' פינסקר 95 - גוש 6376, חלקה 35 בשלמותה. מטרת התכנית: תוספת יח׳׳ד, קומות ושינויים בקווי בניין. עיקרי הוראות התכנית: א) תוספת יח׳׳ד מ-9 יח׳׳ד ל-17 יח׳׳ד, תוספת קומות, מ-4 על עמודים + חדרי גג ל-5 על עמודים + קומה חלקית; ב) שינוי קו בניין לכיוון מערב מ ...

 9. גיליון 6755 עמוד 7 מתאריך 13/02/2014

  ... ״שוב: נהריה רחוב: פינסקר . גושים וחלקות: גוש: 18169 חלקות במלואן: 82, 111 - 113. גוש: 18169 חלקי חלקות: 66. גוש: 18170 חלקי חלקות: 60. קואורדינטה 768100 :X קואורדינטה 208975 :Y מטרת התכנית: התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי, בה יהרסו 9 בניני מגורים ישנים בני 2 קומות ו- 4 יחידות דיור בכל ...

 10. גיליון 6740 עמוד 49 מתאריך 21/01/2014

  ... 48421 האילן 18/20 ,<לגכו 4932ו214 תעדה כלוליין 13/11/11 0:00ו 30/12/11 47-11-14ו52 43880 שדה בוקר17/0,חיפה 44434031 סעדיה 2ימור 09:00 07/12/15 06/01/10 4071-11-14 11290 עראבה 0/0,עבאבה 95216469 באסלה באסם ...