פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6155 עמוד 19 מתאריך 02/11/2010

  ... 20/06/1929 אלגרבלי דניאל ללגרבלי ז׳ק 1/50092 0 5/06/201 1 אוסדון הלנה אוסדון אלי 1/50003 0 25/01/201 מהבש גזלי אליהו מהבגז עזרא 1/50094 21/07/2009 סטפין ויטלי סטפין סבטלנה 1 /50 0955 0 19/05/201 בן וכורין ׳־ורם נחום ...

 2. גיליון 6155 עמוד 28 מתאריך 02/11/2010

  ... פינסקר 8ה17,הרצליה 28505106 הטראוס אי/ן 02:30 15/03/11 12/00/10 11353-08-10 25535 ליבורנו 14א/11,בת ים 40005204 הטרן יצחק 08:30 20/07/11 17/10/10 52313-07-10 25358 העליה 60,תלאביב -יפו 345024251 היפריןאולג ...

 3. גיליון 6150 עמוד 4 מתאריך 25/10/2010

  ... לנצ'צקי משה ת.ז.: 058305046 אופק בנהיגה חדרה 2010 54-023841-7 20/03/2010 גולן 13 פרדס חנה כרכור יצחק נעים ת.ז.: 059088286 אופק בנהיגה חדרה 2010 54-023841-7 20/03/2010 פינסקר 4/2 חדרה יפאור שמחי ת.ז.: 029080777 אופק בנהיגה חדרה 2010 ...

 4. גיליון 6148 עמוד 54 מתאריך 24/10/2010

  ... ת״ז ישם החייה/ת יי/ו0/וי 13:00 20/06/10 16m-06-00 02ו25 הדילל 3ו,מר צבי 814 וו 42ל5 ע\ו.בניט י-לוי-ן 00/04/00 00:ו1 26/00/10 0.נ-5>0ו0^ו^נו1: ולו24 וזוב; ריייניכו ייההו־ז׳ק 57 כ' ב,פתח ונתקו! 5וווו500 ווייו־ יאניזלל ...

 5. גיליון 6116 עמוד 67 מתאריך 05/08/2010

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 4.5.2010, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמית מיכאל ברמן, ת״ז 031169576, מרח' פינסקר 25/4, חיפה, למפרק החברה ...

 6. גיליון 6114 עמוד 3 מתאריך 29/07/2010

  ... 02/02/2009 גיטרמן וויה גלמב בוריס 201 22009 28/01/1999 גולדין חיה פינסקר רבקה 201 233013 21/09/20095 גלו,־ לאה גלוי בלמה 20/ 28229 2/07/1994 1 בלראנה בל־־אחר עורה 20/ 29558 27/08/1280 כהן אברהם המן שששאי ...

 7. גיליון 6104 עמוד 51 מתאריך 04/07/2010

  ... 22232 פינסקר 53,פתח ותיקווה 23998898 מזוה יוחזק 00:30 02/02/10 02/0 3/10 33266-12-04 23832 פרופסור נחום 11,ראשון לציון 56801068 מזרחי ציוו 00:30 01/11/00 05/03/10 9422-02-14 23266 רוטשילד 6/6,נס ציונה 86880650 ...

 8. גיליון 6104 עמוד 105 מתאריך 04/07/2010

  ... 19144 פינסקר 4,ק ריתאתא 23520737 צפורה דרור 09:00 ;14/03/11 09/05/10 135-00-10 19 295 יזרעאל 27/9,נבערת: נעלית 302432513 צרובסקי איזיק רו 10:00 12/06/11 13/05/10 18276-04-10 19580 ת.ד.895 בית ג׳ן 0,” 56987712 ...

 9. גיליון 6059 עמוד 18 מתאריך 03/01/2010

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.11.2009, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח איל בלצר, ת׳׳ז 058407974, מרח' המסגר 20, תל אביב, למפרק החברה ...

 10. גיליון 6015 עמוד 75 מתאריך 02/11/2009

  ... פינסקר 10,פתח תקווה 303010304 צ׳וצ׳ין אנדריי 09:30 28/00/10 13/09/09 2808-22-29 22785 ׳שד יעקב 50/33,ראשון לציון 304644001 צואגנבאום אנה 08: 30 08/00/10 29ו29ו21 29־22־2232 22192 לקפלן אליעזר 51/10,פתח תקווה 22497125 ...