פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6013 עמוד 15 מתאריך 29/10/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו׳׳ח שלום מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ...

 2. גיליון 5996 עמוד 43 מתאריך 10/09/2009

  ... 20/07/09 10916-04-09 17395 סו0ד הנרייכיה 6,חדרה 56967199 כ0ב שושנה 10:00 09/05/10 10: 30 08/02/10 15/07/09 21234-09-09 1iB0^4:2 פינסקר 23,ח9פה 2272071 כץ אהובה 10:00 01/06/10 11:30 08/04/10 29/07/09 ...

 3. גיליון 5990 עמוד 26 מתאריך 25/08/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בדבר ביטול הודעה על הפקדת תכנית מס' פת/1/703, שהודעה על דבר הפקדתה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, פורסמה בילקוט הפרסומים 2092, התשל׳׳ה, בתאריך 20/07/1975. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה. רחוב אורלוב מס' 44, 46, פינת רחוב פינסקר 67. גושים וחלקות: גוש ...

 4. גיליון 5984 עמוד 45 מתאריך 29/07/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 23.9.2009, בשעה 8.00, ברח' פינסקר 35, פתח תקוה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. משה פסוב ...

 5. גיליון 5981 עמוד 32 מתאריך 23/07/2009

  ... 20/12/09 24/05/09 1133-00-09 21001 ברנר11/13,נתניה 56123065 כובה תמר 11:30 01/02/10 14:00 06/01/10 11/06/09 116 5-00-09 21859 פינסקר 5/10 3,תל אביב - 2פו :25(5 19 1 945 (כיומן מאיר 49:30 12/02/10 12:30 ...

 6. גיליון 5981 עמוד 40 מתאריך 23/07/2009

  ... 15736 אבא חושי 20, חיפה 34814392 קובה ניר 21/05/09 1227-00- 15776 פינסקר 16/6, קרית ים 313691065 אייז אוזג׳אן 02/06/09 1240-00- 15823 גולן 2/8, קרית ים 310348222 איסקוב סופיה 26/05/09 1275-00- 15842 ...

 7. גיליון 5954 עמוד 23 מתאריך 20/05/2009

  ... ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (א)    מעון החינוך התורני - פ״ת פינסקר (ב)    השתתפות ברכישת ארונות, שולחנות וכסאות לספרייה עפ״י הצעת המחיר שצורפה לבקשה. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 20,000 30,000 13,000 20,000 20,000 20,000 15,000 30,000 ...

 8. גיליון 5951 עמוד 64 מתאריך 13/05/2009

  ... p השתתפות בטיפול ב- 20 ילדים חולי C.P. (ג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (א) מרכז החסד באשקלון אשר בארץ הקודש (p השתתפות בשיפוץ וציוד מרכז חלוקת ביגוד וציוד למשפחות נזקקות. (ג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (א) מעון החינוך התורני - פ״ת פינסקר (p השתתפות ברכישת ספרי לימודים וצרכים בסיסיים ...

 9. גיליון 5938 עמוד 46 מתאריך 02/04/2009

  ... אולאלך אברהם אנ 20/11/09 12:30 25/09/09 10/03/09 2595-00-05 21000 אליהו הגלעדי 3/5,נתניה 310108002 לרמך מריה U:30 16/12/09 13:00 05/10/09 02/02/09 U06-00-08 21008 פינסקר לנתניה 00022190 סעדה אורך ...

 10. גיליון 5904 עמוד 11 מתאריך 20/01/2009

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: נשר, רח' יעל 29 -גוש 11235; מגרש 20. מטרת התכנית: הוספת יחידת דיור אחת בקומת העמודים של בניין מגורים קיים. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בילקוט הפרסומים 5609, התשס”ז, עמ' 995. התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה מורדות הכרמל, וכן במשרדי ...