פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5896 עמוד 12 מתאריך 06/01/2009

  ... 20/11/2008 הפנקס 8, חיפה אליהו בן עזרא 4/9/2008 דקל 5, אור יהודה נינה בסן 3/11/2008 הרצל 30, אשקלון ארנסט בראיה 12/10/2008 מונטיפיורי 40, תל אביב איתי ברפמן 8/12/2008 כצנלסון 4, אשקלון יוסף ...

 2. גיליון 5888 עמוד 12 מתאריך 24/12/2008

  ... 3)    ”תכנית מיתאר מס' פת/מק/8/2003/א”, שינוי לתכנית 8/2003. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' גיסין פינת רח' פינסקר. מטרת התכנית: א) שינוי תוואי דרך מס' 3, ושינוי ייעוד שטחים בתכנית משצ”פ לדרך ומדרך לשצ”פ; ב) איחוד וחלוקה לצורך הזזת תוואי כביש מס' 3. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה ...

 3. גיליון 5839 עמוד 41 מתאריך 12/08/2008

  ... 17/08/09 20/07/08 1999/08 20501 יפת 34 ,תל אביס־ יפו 50902923 חים דחר 09:30 22/06/09 13:00 24/03/09 09/07/08 1909/08 20518 מזו 37 ,ביזו 46334850 כולם רזד 09:30 06/04/09 13:00 18/01/09 ...

 4. גיליון 5838 עמוד 28 מתאריך 11/08/2008

  ... ביום 20.8.2008, או 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 14.00, במשרדי המפרק, רח' תובל 13, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רז אבן-הר, עו״ד, מפרק א.ד. אסרף פיתוח ותשתיות בע״מ ...

 5. גיליון 5838 עמוד 31 מתאריך 11/08/2008

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 7.8.2008, או 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, לפי המאוחר מביניהם, בשעה 11.00, אצל רו׳׳ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי ...

 6. גיליון 5824 עמוד 42 מתאריך 26/06/2008

  ... והמבקש: אורי לוי, ת״ז 027190826, ע״י ב״כ עו״ד משה איזק, מרח' פינסקר 20, נתניה 42401, טל' 09-8847444, פקס' 09-8338303. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 24.2.2008 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 3.9.2008 ...

 7. גיליון 5824 עמוד 52 מתאריך 26/06/2008

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את צבי יעקבי, מרח' פינסקר 9, ראשון לציון, למפרק החברה ...

 8. גיליון 5817 עמוד 57 מתאריך 12/06/2008

  ... 12539 פינסקר 32,קריתאהא 33395443 אוחנה רוסו ורד הפטר חלוט 09/03/08 453/05 12743 רה׳ 59/2, דלית חכרסל 53253001 נסר אל דיו פרג׳ הפטר חלוט 31/03/08 485/05 12784 העלית השניה 17, חיפה 313858513 טופליאשוילי נטליה ...

 9. גיליון 5815 עמוד 57 מתאריך 05/06/2008

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 18.5.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רונית גליק, ת׳׳ז 022446868, מרח' פינסקר 15, קרית אתא, למפרקת החברה ...

 10. גיליון 5813 עמוד 56 מתאריך 28/05/2008

  ... לפרק את החברה מרצון ולמנות עו׳׳ד אלירן סטריכמן, ממשרד שביט בר-און גלאון צין נוב יגור ושות', מרח' מנחם בגין 52, תל אביב, מגדל סונול, קומה 20, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל ...