פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5789 עמוד 19 מתאריך 26/03/2008

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: פתח תקוה, רח' פינסקר 11 - גוש 6375, חלקה 164 בשלמותה. מטרת התכנית: שימור מבנה במרכז העיר, וקביעת בינוי לבניין מגורים, על ידי: א) תוספת 3 קומות מ-3 קומות מעל קומה מסחרית/קולונדה ל-6 קומות מעל קומת עמודים; ב) שינוי בקו בניין אחורי מ-14 מ'; ג) קביעת 12 יח״ד. (2 ...

 2. גיליון 5776 עמוד 37 מתאריך 14/02/2008

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.1.2008, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן אקסלרד, מקיבוץ גבעת ברנר, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף ...

 3. גיליון 5775 עמוד 60 מתאריך 13/02/2008

  ... פינסקר 13 ,ת״א 580176709 בית ספר לאומנות חזותית 14:00 20/07/08 13:30 20/07/08 08/01/08 2222/07 50249 דרך משח דייו 3 ,יהוד 513888875 פוטו ישיר בע"מ 13:00 21/07/08 12:30 21/07/08 03/01/08 2181/07 ...

 4. גיליון 5775 עמוד 66 מתאריך 13/02/2008

  ... אקרט עבדא למונעם 11:30 20/01/09 11:30 19/11/08 31/12/07 1054/07 15609 השרון 2,חדרה 54914510 חסין מרדכי 10:00 01/01/09 11:30 05/11/08 26/12/07 1063/07 15623 ברזילי 9,חיפה 55188940 אבו סאלם עידה ...

 5. גיליון 5751 עמוד 22 מתאריך 20/12/2007

  ... פינסקר 8 תל אביב אולפני סקאלה בע״מ מ.תאגיד.: 511474959 הפקת הסרט הסלע הקדוש שותפות מוגבלת 55-022891-0 11/11/2007 שד העצמאות 1 בת ים אורן סלע ת.ז.: 037616091 הפקת הסרט הסלע הקדוש שותפות מוגבלת 55-022891-0 11/11/2007 דוד המלך 47 תל אביב ...

 6. גיליון 5739 עמוד 42 מתאריך 19/11/2007

  ... והמבקשת: ילנה קוברניאק, מרח' פינסקר 2/4א, קרית אתא 28081. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 4.11.2007 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בחיפה לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע בפני בית המשפט היושב בדין ביום 10.2.2008 בשעה 9.00, או סמוך לכך. כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה ...

 7. גיליון 5713 עמוד 27 מתאריך 04/09/2007

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: רמלה. מדרום מזרח לצומת הרחובות פנקס ופינסקר. שטח בין קואורדינטות אורך 187.650-187.500 לבין קואורדינטות רוחב 648.925-648.825; גושים וחלקות: גוש: 4348, חלקה במלואה: 103, חלקי חלקות: 6, 23, 104, 107, 113, 146, 153, 168. גוש: 4373, חלקה במלואה: 46, חלקי חלקות: 40, 41, 45 ...

 8. גיליון 5682 עמוד 19 מתאריך 20/06/2007

  ... 01/01/2007 הרב עמיאל 20 תל אביב רעות בן זאב ת.ז.: 038329223 בן זאב , שנהר - משרד עורכי-דין 54-022610-7 01/01/2007 אוסקר 8 תל אביב תומר שנהר ת.ז.: 025119348 בן זאב , שנהר - משרד עורכי-דין 54-022610-7 01/01/2007 תל אביב דרך יפו ת א 13 ...

 9. גיליון 5663 עמוד 13 מתאריך 13/05/2007

  ... פינסקר 20 אדרי יהודה 27.11.2006 נתניה ויצמן 24, ת”ד 819 אורטל איל יהודה 09.11.2006 קדימה פארק תעשיות השרון, ת”ד 5038 אורינגר יוסף 16.08.2006 תל-אביב- יפו הירקון 113 אורן עופר מרב 14.10.2006 כפר ראש הנקרה ...

 10. גיליון 5661 עמוד 28 מתאריך 09/05/2007

  ... התכניות האמורות נמצאות במשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 03-9547577, ובמשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. מאיר ניצן ...