פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5653 עמוד 11 מתאריך 22/04/2007

  ... 2285 רחובות פינסקר 6, 76308 ד׳׳ר רואי להב 2286 אילת 7020, 88000 ד׳׳ר הדס יפרח 2287 הרצליה ארגוב 5, 46364 ד׳׳ר אירית רביב 2288 תל אביב מוריץ דניאל 19, 69345 ד׳׳ר יעל אגמון 2289 תל אביב אלקובסקי 9/2 ד׳׳ר רון שלינגר ...

 2. גיליון 5649 עמוד 14 מתאריך 15/04/2007

  ... 2)    ”תכנית מיתאר מס' רצ/מק/3/53/50/1”, שינוי לתכנית רצ/53/50/1. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נחלת יהודה, רח' פינסקר 17 - גוש 3628, ח”ח 97. מטרת התכנית: א) חלוקה ל-4 מגרשים; ב) קביעת הוראות בינוי; ג) קביעת אורך חזית במגרש 208 ל-16 מ'. הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונות ביום ...

 3. גיליון 5629 עמוד 11 מתאריך 15/02/2007

  ... 20 2 17 1 לוין שמריהו 2 21 1 נצח ישראל 14 2 17 1 לונץ 2 17 1 נתן החכם 12 2 13 1 לוריא 2 39 1 סירקין 8 2 7 1 לטריס 2 11 ...

 4. גיליון 5594 עמוד 14 מתאריך 09/11/2006

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נחלת יהודה, רח' פינסקר 11 - גוש 3628, ח”ח 78; גבולות התכנית: מצפון - רח' פינסקר 5118, ממזרח - מגרש מס' 86, מדרום רח' 5155, ממערב - מגרש מס' 53. מטרת התכנית: א) חלוקה למגרשים וקביעת קווי בנין; ב)    קביעת הוראות בינוי, ללא שינוי בזכויות הבניה ...

 5. גיליון 5590 עמוד 8 מתאריך 23/10/2006

  ... 16.8.06 ז'בוטיסקי 65, ראשון לציון נתן שלמה 20.8.06 מרכז הגליל המסחרי, ת״ד 2643, נצרת סבאג כמיל 3.8.06 ז'בוטינסקי 3א, רמת גן סגל גדעון 15.8.06 ז'בוטינסקי 36, נהריה סולברג לורי 5.9.06 ירושלים 51, בני ברק סלומון ישראל ...

 6. גיליון 5533 עמוד 7 מתאריך 28/05/2006

  ... אחזקות נטפים חצרים (אגש״ח) בע״מ ת.ז:570035469 נטפים מוצרי השקיה וטפטוף בקבוץ חצרים NETAFIM(1973) IRRIGATION EQUIPMENT & DRIP SYSTIMS IN KIBBUTZ HATZERIM(1973 55-000186-1 20/06/2005 מושב משואות יצחק משואות יצחק מושב ת.ז: 570004978 אחזקות משואות יצחק (1985) ושות' ...

 7. גיליון 5532 עמוד 26 מתאריך 28/05/2006

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 21.7.2006, בשעה 12.00, במשרדי החברה, רח' פינסקר 20, נתניה 42411, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 8. גיליון 5521 עמוד 374 מתאריך 26/04/2006

  ... פרטי שותף שם שותפות מסי שותפות 20/08/2002 אבן גבירול 55 תל אביב יו.מ. - שיווק סיטוני בע"מ מ.תאגיד : 511974388 תנובת הדרום ושות' שיווק תוצרת חקלאית 55-001385-8 29/01/2003 דניאל פריש 3 תל אביב תנובה מרכז שיתופי ת.ז: 570000745 מזונות מגלד ...

 9. גיליון 5511 עמוד 14 מתאריך 27/03/2006

  ... עיקרי הוראות התכנית: א) הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות בייעוד מגורים ב' בנת/20/401/א; ב) שינוי קווי בנין למרתפים. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. כל מעוניין בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף ...

 10. גיליון 5507 עמוד 23 מתאריך 19/03/2006

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: הרצליה, רח' הרב קוק פינת אהרונסון - גוש 6424, חלקה 51 במלואה; גוש 6535, חלקות 20, 21 במלואן. עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת ייעוד לדיור מוגן ושירותים נלווים; ב) תוספת של 2,857 מ”ר שטחים עיקריים וקביעת שטחי שירות; ג) שינוי בדרכים קיימות וקביעת דרך חדשה; ד) שינוי מגרש ...