פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5504 עמוד 15 מתאריך 12/03/2006

  ... אברהם חולי 20 אליהו חי יעיש 12 לאוניד 4 ברוושטיין חן פלד 21 ג׳מבר אורי קבדה 13 אריה מרדכי 5 אלגרבלי ניר טוביה בומס 22 צבי גברילוב 14 אריה דב 6 שומר מרק ארתור לוריא ...

 2. גיליון 5463 עמוד 23 מתאריך 28/11/2005

  ... נמסרת בזה הודעה כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 30.12.2005, בשעה 10.00, במשרדי החברה, רח' פינסקר 20, נתניה. על סדר היום: אסיפת נושים ומינוי מפרק לחברה. יורם אופיר מרדכי ירד דירקטורים ארסוף ניהול בע״מ (ח״פ 51-338343-0) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 3. גיליון 5445 עמוד 5 מתאריך 11/10/2005

  ... 20.6.2005 סאמרלי אריה, רח' פינסקר 20, נתניה 11.5.2005 בן סימון יואב, רח' יגאל אלון 65, תל אביב 31.7.2005 סגל איתן, רח' אבן גבירול 124, ק' 12, תל אביב 24.7.2005 בן שאול דן, רח' לילנבלום 19, תל אביב 25.7.2005 עארף עלי, דיר חנא 24973 28.7.2005 ...

 4. גיליון 5430 עמוד 13 מתאריך 29/08/2005

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 16.10.2005, בשעה 20.00, במשרדי החברה, רח' פינסקר 11, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 5. גיליון 5417 עמוד 10 מתאריך 17/07/2005

  ... 71, 127, 139, 140, 162, 163, 165, 173, 182, 265-185, 283, 300, 301, 328; גוש 7093, חלקות 3, 19, 26, 84, 220, 255, 296, 313, 315, 357, 362, 388, 450, 472, 527, ח׳ח 17, 18, 20, 22, 23, 44, 45, 168, 176-174, 214, 215, 312, 314, 358, 364, 365, 387, 398, 526, 530; גוש 7094, חלקה 103 ...