פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6727 עמוד 17 מתאריך 05/01/2014

  ... 1/68204 פינסקר דניהלה 1/68205 פרת לאה 1/68206 דודזון מאיר 1/68207 רוח פולט 1/6821 0 אייזנברג אלכסנדר 1/68211 קוגן חנה 1/6821 2 לבני שלמה 1/6821 5 דסטה נגוסה 1/6821 7 מנדלוביץ משה ...

 2. גיליון 6708 עמוד 16 מתאריך 04/12/2013

  ... ביום 20.1.2014, בשעה 11.00, במשרד CBLS, משרד עורכי דין, עזריאלי 5, מגדל מרובע, קומה 35, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. חיב אלמוג, מפרקתסקונד אופיניון אסושיאטס בי.וי בע׳׳מ (ח׳׳פ 56-002270-9 ...

 3. גיליון 6699 עמוד 16 מתאריך 19/11/2013

  ... כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, במשרדי עיריית ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 03-9547577, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. דב צור יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון מרחב תכנון מקומי רחובות הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם ...

 4. גיליון 6692 עמוד 16 מתאריך 13/11/2013

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 29.10.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה ...

 5. גיליון 6685 עמוד 36 מתאריך 31/10/2013

  ... 39301 פינסקר 7,חולון 312921547 אוסטרומוחוב סרג 00:00 00/00/00 22/10/12 8972-09-12 34281 מלקוש 22/1,תל אביב - יפו 310691522 אוסמן ולדימיר 00:00 00/00/00 22/10/13 57399-07-13 38591 אפטר 9/0,תל אביב -יפו 67511063 ...

 6. גיליון 6679 עמוד 19 מתאריך 24/10/2013

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, בין הרחובות פינסקר ויהודה לייב 27 - גוש 3929, חלקה 633 בשלמותה. עיקרי הוראות התכנית: הקמת מבנה מגורים בן 5 קומות על עמודים ו-9 יח”ד, על ידי: א) הגדלת מס' יח”ד מ-6 ל-9; ב) תוספת קומת מגורים; ג) שינוי בקווי בניין לפי המסומן בתשריט; ד) תוספת זכויות ...

 7. גיליון 6678 עמוד 3 מתאריך 23/10/2013

  ... פינסקר 7,חולון 59193078 בלו יצחק 08:30 18/02/15 25/08/13 13257-08-13 39130 שד' ירושלים 61/12,חולון 22153092 בן ציון יוסי 00:00 00/00/00 20/08/13 8346-07-13 38905 מרבד הקסמים 6/4,חולון 36046670 בן-טוב עודד ...

 8. גיליון 6671 עמוד 29 מתאריך 09/10/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 30.9.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו ...

 9. גיליון 6659 עמוד 24 מתאריך 15/09/2013

  ... פר״ק 24790-06-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג-1983, ובעניין פירוק חברת שיש לנצח תמאם (1998) בע״מ, ח״פ 51-271770-3, והמבקש: מנחם טוביאנה, ת״ז 33107855, ע״י ב״כ עו״ד יהודה אדרי, מרח' פינסקר 20, נתניה, טל' 09-8845320, פקס' 08-8614999. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 12.6.2013 ...

 10. גיליון 6653 עמוד 59 מתאריך 29/08/2013

  ... 26800-08-13 31317 פינסקר 63/0,קריית אתא 304288681 בולישם יוליה 09: 30 23/02/15 23/07/13 32463-05-13 30079 האיריס 7/0,מעלות-תרשיחא 324627132 בוסטמנטה גוסטבו 11:00 20/04/15 15/08/13 17253-07-13 30948 טמרה 0/0,טמרה ...