פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6646 עמוד 49 מתאריך 14/08/2013

  ... דהן אורלי 20/06/13 30815-07-12 33949 סנהדרין 76 ת.ד. , ראש העין 10852333 זכצינסקי יצחק 18/06/13 53764-03-12 32068 שאגת האריה 13, מודיעין 37357969 יגאלי בניהו 18/06/13 53625-03-12 32078 שאגת האריה 13, מודיעין ...

 2. גיליון 6627 עמוד 64 מתאריך 11/07/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 11.00, ברח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ינון מימון ...

 3. גיליון 6620 עמוד 34 מתאריך 02/07/2013

  ... פש׳׳ר 39037-10-12 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת בן עד עבודות בע״מ, והמבקשים: דוד קרסיס, ת׳׳ז 52587011, וברוך קטרי, ת׳׳ז 56395809, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד יהודה אדרי, רח' פינסקר 20, נתניה, טל' 09-8845320, פקס' 09-8614999. נמסרת בזה הודעה, כי ביום 23.10.2012 ...

 4. גיליון 6618 עמוד 31 מתאריך 27/06/2013

  ... איטח כנרת 05/05/13 29157-02-12 31657 פינסקר 45/6, פתח תקווה 314076183 איצקזון נליה 25/04/13 40543-07-12 34205 בורכוב 2/0, רעננה 57385742 אשכנזי דוד 21/04/13 41900-03-12 32506 ירמיהו 13/0, נתניה 33141649 ...

 5. גיליון 6608 עמוד 43 מתאריך 12/06/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.8.2013, בשעה 12.00, אצל המפרק, רח' פינסקר 16, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 6. גיליון 6605 עמוד 73 מתאריך 06/06/2013

  ... תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו׳׳ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. רוברט ונונו, מפרק ד. צחי - ר.ג.א אחזקות בע״מ (ח׳׳פ 51-311828-1 ...

 7. גיליון 6605 עמוד 92 מתאריך 06/06/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.5.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד תמר פיו סוטיל, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרקת החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את ...

 8. גיליון 6599 עמוד 79 מתאריך 23/05/2013

  ... פינסקר 16/6, קריית ים 313691065 סייז סוזג׳סן הפטר חלוט 11/04/13 54712-12-11 24695 החרוב 217/16, עתלית 59114272 סיפרח שמעון 25/04/13 569-00-07 15080 החי״ל 18/6, חיפה 306901166 סנניץ' סופיה הפטר חלוט ...

 9. גיליון 6598 עמוד 53 מתאריך 23/05/2013

  ... 33937-06-06 00203 פינסקר 55/0,פתח ותקווה 015/3310 יוסף מידו 02:00 11/00/00 10/01/07 37609-07-06 00463 הנשיא 21/0 ,גבעתשמואל 00/00417 יוסיף ניצן 08:00 n/00/02 79/00/00 6446-12-02 05507 אלכסנדר הגדול 19/0,הוד השרון ...

 10. גיליון 6594 עמוד 26 מתאריך 20/05/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 17.4.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד צביה מסטרמן פרץ, מרח' פינסקר 70, פתח תקוה, למפרקת החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש ...