פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6581 עמוד 22 מתאריך 24/04/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג—1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.6.2013, בשעה 9.00, ברח' הצופים 5, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. יצחק פרץ ...

 2. גיליון 6577 עמוד 36 מתאריך 17/04/2013

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 17.3.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף ...

 3. גיליון 6574 עמוד 40 מתאריך 10/04/2013

  ... הנ״ל תתכנס ביום 20.5.2013, בשעה 15.30, ברח' חזון ציון 14, דירה 1, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. שמואל הירשפלד, מפרק ר.י שפירא השקעות ופיננסים בע״מ (ח׳׳פ 51-537671-0) (בפירוק מרצון ...

 4. גיליון 6573 עמוד 16 מתאריך 08/04/2013

  ... בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.12.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה ...

 5. גיליון 6571 עמוד 24 מתאריך 03/04/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 30.5.2013, בשעה 12.00, ברח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ינון מימון ...

 6. גיליון 6564 עמוד 31 מתאריך 14/03/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים לאחר פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו׳׳ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ...

 7. גיליון 6564 עמוד 37 מתאריך 14/03/2013

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 12.2.2013, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד ששי לוי, ת׳׳ז 027924869, מרח' פינסקר 16, תל אביב 63421, למפרק החברה ...

 8. גיליון 6561 עמוד 95 מתאריך 07/03/2013

  ... פינסקר 47/17, ראשון לציון 17454521 פריד ליובוב )לי 02/12/12 34244-07-11 29025 נגבה 6, תל אביב -יפו 55743355 פרץ אברהם 20/11/12 22128-08-11 28941 הנביאים 31/0, חולון 56165350 פרץ שרה 21/11/12 53713-07-11 ...

 9. גיליון 6561 עמוד 150 מתאריך 07/03/2013

  ... קרן קיימת לישרא 61/20,קריית ב 38553178 ואנונו מיכל 09:30 27/03/14 03/01/13 42598-03-12 25136 זבולון 2/0,חיפה 63750533 וייס חיים 10:00 24/04/14 23/01/13 21163-10-12 27468 כלנית 8,כרמיאל 327493748 וינוגרדסקי אולגה ...

 10. גיליון 6561 עמוד 159 מתאריך 07/03/2013

  ... פינסקר 36, פתח תקווה 33625955 אוחנה יניב אריק 09/12/12 3786-03-12 32370 רמב״ם 4/8, הרצליה 12523957 אילון גורגי 25/12/12 35649-02-12 31352 שאול המלך 40/1, קרית אונו 24113003 אלול דוד 27/12/12 52661-02-12 ...