פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6554 עמוד 39 מתאריך 27/02/2013

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.12.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יצחק ברקוביץ, ת׳׳ז 51891794, מרח' גזית 9, הוד השרון 45042, למפרק החברה ...

 2. גיליון 6544 עמוד 24 מתאריך 06/02/2013

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נחלת יהודה, רח' פינסקר - גוש 3629, חלקות 117, 118 בשלמותן. עיקרי הוראות התכנית: א) איחוד וחלוקה של שני מגרשים; ב) העברת זכויות בין הקומות; ג) תוספת קומה תת-קרקעית (כשטח עיקרי) בלא שינוי בסך כל הזכויות למגרש; ד) שינוי אורך חזית מינימלית. הודעה על הפקדת ...

 3. גיליון 6542 עמוד 51 מתאריך 31/01/2013

  ... גוש: 18783 חלקות במלואן: 16, 18 - 20. גוש: 18783 חלקי חלקות: 12, 17, 37, 41 - 42, 46 - 49, 53 - 54. קואורדינטה 763500 :X קואורדינטה 211600 :Y מטרת התכנית: א.    הרחבת הישוב נס עמים והקמת שכונה קהילתית כך שתכלול 137 יח"ד. ב.    קביעת הוראות בניה, פיתוח שטח, טיפול נופי וגינון. ג ...

 4. גיליון 6535 עמוד 15 מתאריך 21/01/2013

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 12.3.2013, בשעה 9.00, ברח' שוהם 20, נוה מונוסון, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עטליה ...

 5. גיליון 6520 עמוד 60 מתאריך 30/12/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ”ל תתכנס ביום 17.2.2013, בשעה 10.00, במשרד ”טופ קפיטל”, רח' פינסקר 18, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה ...

 6. גיליון 6501 עמוד 65 מתאריך 20/11/2012

  ... עמק דותן 84/3, מודיעין 25776782 חובל אהרון 20/09/12 9882-10-11 29934 הוז דב 52/0, כפר סבא 10298446 חיט חיים משה 03/09/12 11955-07-11 28993 0/0, קלנסווה 23121965 חמודה גלאל 11/09/12 47861-09-11 29837 ...

 7. גיליון 6501 עמוד 98 מתאריך 20/11/2012

  ... 19 324 פינסקר 4, קרית ים 73990167 טישלר לתינה 15/10/11 40515-01-11 20583 הנשיא 78, חדרה 47749675 כוהן רצחק(נעלי 17/10/11 9541-1H) 8 27055 המלך ש1מה 8, חיפה 60057907 לוי אתי 17/10/11 6379-06-19 17714 ...

 8. גיליון 6492 עמוד 15 מתאריך 04/11/2012

  ... התכניות האמורות נמצאות במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 03-9547577, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, קרית הממשלה, רח' הרצל 91, רמלה, טל' 08-9788444, וכל מעוניין רשאי לעיין בהן בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. דב צור ...

 9. גיליון 6492 עמוד 31 מתאריך 04/11/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 9.10.2012, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ינון מימון, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו ...

 10. גיליון 6489 עמוד 27 מתאריך 28/10/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 16.12.2012, בשעה 10.00, ברח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ינון מימון ...