פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6445 עמוד 54 מתאריך 12/07/2012

  ... השופטים 4/5 ,קריות אתא 51760112 בן נון ואליהו 09:30 27/14/13 11/01/02 46954-00-02 25306 פינסקר 1/5,קרית ים 28009051 בן נעמי אילן 10:30 20/06/13 30/05/02 00-02-וי304 25454 נחל ברקן 17/0,עתלית 60021955 בן עמי אפאל ...

 2. גיליון 6437 עמוד 15 מתאריך 25/06/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 26.8.2012, בשעה 10.00, ברח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עמישי מתן ...

 3. גיליון 6434 עמוד 109 מתאריך 20/06/2012

  ... 51814 פינסקר 6 ,פתח תקווה 513841759 יוסף לוי -הרקיע השביעי 13:00 24/10/12 12:30 24/10/12 19/04/12 10386-05- 11 51833 י ,גנים 510020191 הפצת תורה בכפר גנים 13:00 11/06/12 12:30 11/06/12 09/11/11 57649-05- 11 51795 ...

 4. גיליון 6418 עמוד 63 מתאריך 20/05/2012

  ... 00:00 00/00/00 27/02/12 3658-12-11 30560 פינסקר 6/0,פתח תקווה 55484620 לוי דוד 09:30 11/09/12 04/03/12 25159-08-11 29458 הכלנית 26/11,כפר סבא 5327697 לונשטיין רוני 4081 ילקוט הפראומים 6418, כ״ח ב1ייר התשע׳׳ב, 20.5.2012 ...

 5. גיליון 6418 עמוד 92 מתאריך 20/05/2012

  ... פינסקר 61/1, תל אביב - יפו 51300400 ז צרי אברהם ז ניצול לרעה 20/02/12 212 5-0(H)8 20079 אברבנאל 27, בני ברק 61222906 בג נס1ם ז ניצול לרעה 22/03/12 1957-00-12 20012 בלפור 52/7, תלי אביב - יפו !^OODO ...

 6. גיליון 6418 עמוד 116 מתאריך 20/05/2012

  ... פינסקר 61/1,תל אביב - יפו 17030487 מצרי אברהם עו״ר גולבלט- אוי 02/11/08 1947-00-08 12SH ויאמן 20\05,נתניה 31046653 \ מקרישין טטיאנה ענ״ר ששדנט טל 18/08/00 1702-00-00 15308 ת.ד 459 ,בצרה 33077635 ...

 7. גיליון 6418 עמוד 117 מתאריך 20/05/2012

  ... הנשיא 20, גבעת שמואל 25100736 בינו אייל 22/01/12 22671-02-11 27350 פינסקר 18, פתח תקווה 68691849 בן חמו יפה 06/03/12 29414-08-11 29193 ת.ד.2380 , אריאל 25312778 בן לולו חנניה 16/02/12 946-11-10 26185 ...

 8. גיליון 6408 עמוד 53 מתאריך 01/05/2012

  ... פינסקר 27/0,רחובות 50347434 כהן חיים 12: 30 04/09/12 31/01/12 54602-05-11 28464 פרי-גן 10/0,ראשון לציון 40873937 לובין אייל חיים 09: 00 09/09/12 02/02/12 21207-11-11 30150 בן יהודה 82/13,תל אביב - יפו 36164358 ...

 9. גיליון 6399 עמוד 22 מתאריך 02/04/2012

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ”ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ”ל, שהתכנסה ביום 19.12.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמישי מתן, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ”ל יגיש את תביעותיו, בצירוף ...

 10. גיליון 6380 עמוד 92 מתאריך 16/02/2012

  ... 20/06/12 10/12/11 10920-08- 11 51957 'פדויים 18 ,הוד השדון 512756255 גלי רון נופש בע״מ 13:00 11/06/12 12:30 11/06/12 08/12/11 52378-07- 11 51961 האדמו״ר מקוצ׳ר 26 ,בני 513320780 אניטיגועמ בע״מ 13:00 ...