פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6372 עמוד 33 מתאריך 07/02/2012

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו״ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ...

 2. גיליון 6372 עמוד 34 מתאריך 07/02/2012

  ... הנ״ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 11.00, אצל רו׳׳ח שלום מימון, רח' פינסקר 20, נתניה, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גבריאל ונונו גיא לוגי הנריקסן מפרקים ...

 3. גיליון 6361 עמוד 32 מתאריך 16/01/2012

  ... נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.6.2012, בשעה 20.00, באולם ספורט פינסקר, רח' פינסקר 22, קרית אתא, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של ...

 4. גיליון 6353 עמוד 15 מתאריך 03/01/2012

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 20.4.2012, בשעה 17.00,    במשרדי המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ליטל כפיר, מפרקת ג. פ. תמיר בע״מ (ח”פ 51-268130-5) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6342 עמוד 43 מתאריך 15/12/2011

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 25.5.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עמישי מתן, מרח' פינסקר 20, נתניה, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף ...

 6. גיליון 6318 עמוד 127 מתאריך 10/11/2011

  ... סרחאןגמאל 20/09/11 22832-05-10 19119 תרשיחה 21560, ׳׳ 23327893 עומר מוחסן 18/09/11 38043-02-10 19244 יצחק שדה 14, קרית אתא 59932814 עפאף חאג׳ מוחמד 18/09/11 41253-05-10 19839 מכר 0, ג׳דיידה-מכר 23106180 ...

 7. גיליון 6301 עמוד 28 מתאריך 27/09/2011

  ... 121 48206 04/02/2904 עמרם שושיה בכר מלכה 48207 ו12 20/02/2011 ורחורי רות ורחורי דוד 48209 ו12 1 24/22/201 שהם רבקה שאם עדי 48203 ו12 0 0/29/201 1 כפיר שושנה ששון אניוה 48204 ו12 24/02/2004 קליין מנחם קליין אריה ...

 8. גיליון 6293 עמוד 30 מתאריך 12/09/2011

  ... 17459 פינסקר 5/2, עכו 57124570 עשור שמעון דחיית בקשה 28/06/11 1884-11-09 18590 כביש נצרת 24, שפרעם 57593329 קדרי אחמד ניצול לרעה 01/05/11 19665-12-09 18787 חטיבת הנח״ל 20/13, חדרה 17320227 שטיינברג חיים ...

 9. גיליון 6293 עמוד 48 מתאריך 12/09/2011

  ... 21173 פינסקר 49,פתח תקווה 63145498 2הר משה 12:00 02/05/12 12/07/11 11־05־50296 22665 ו־ח 0001 2/0,נצרת זועבי ח׳אלד 22: 31 55/17/25 52/28/22 26582-15-20 24831 קישון ,נצרת עלית 83357758 זיבי שמחה שלי ...

 10. גיליון 6269 עמוד 22 מתאריך 20/07/2011

  ... 2. תיאור הקרקע - הרחבת רחוב העצמאות מצדו המזרחי, והרחבת רחוב נח פינסקר מצדו הצפוני, שכונת נחלת יהודה. חטיבת קרקע בראשון לציון, ששטחה 514 מ׳ר, המזוהה כגוש 3629, חלקה 194 בשלמותה )לשעבר גוש 3629, חלקי חלקה 81(, הרחבת רחוב העצמאות מצדו המזרחי והרחבת רחוב נח פנסקר מצדו הצפוני, שכונת נחלת יהודה ...