פינסקר 20 - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6251 עמוד 21 מתאריך 16/06/2011

  ... כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי תכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות בתוך 60 ימים מיום פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון, רח' הכרמל 20, ראשון לציון, טל' 03-9547577. העתק ...

 2. גיליון 6244 עמוד 62 מתאריך 30/05/2011

  ... פינסקר 22,הרצליה 56676232 אסף דניאל 08:30 22/02/22 26/03/22 22458-22-20 26048 מדינת היהודים 28/60,הרצליה 69708436 ארבל דן 08:30 22/02/22 26/03/22 8480-02-22 26770 מחרוזת 8,תל אביב - יפו 37623726 ארז דקלה לאה ג ...

 3. גיליון 6238 עמוד 69 מתאריך 19/05/2011

  ... רח' פינסקר 16, תל אביב 63421. ששי לוי, עו״ד, מפרק בן צרויה בע׳׳מ (ח״פ 51-203138-6) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ״ל, שהתכנסה ביום 20.4.2011 ...

 4. גיליון 6223 עמוד 77 מתאריך 10/04/2011

  ... 20/02/11 33889-12-09 18872 זאב 23/2, חיפה 310744776 ברגר יוליה 21/02/11 794-00-09 18666 ציפורי 7, טבריה 311899272 ברודסקי טטיאנה 07/02/11 415- -08 17022 יצחק שדה 8, טבריה 23974413 ברוך חגיס 06/02/11 ...

 5. גיליון 6211 עמוד 31 מתאריך 09/03/2011

  ... הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 20.2.2011, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד אביתר שומר, מרח' כנפי נשרים 15, בית התאומים, ירושלים, למפרק החברה ...

 6. גיליון 6202 עמוד 53 מתאריך 22/02/2011

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, ברח' פינסקר 21, ראשון לציון, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דרור ...

 7. גיליון 6200 עמוד 65 מתאריך 20/02/2011

  ... 22022 רוטשילד 02 ,ראשל״צ 222220002 קריסטל סרודי ניקיון ואחזקה 23:00 26/02/22 22:30 26/02/22 27/20/20 20 ־07־22876 22022 'פינסקר 7 ,פ״ד 223082702 גוז• ליין סוכנויוד(2000) 20:00 23/06/22 23:30 23/06/22 ...

 8. גיליון 6177 עמוד 85 מתאריך 21/12/2010

  ... פינסקר 79/15 ,פותח תקווה 08338741 דאלי שלמה 10:00 10/00/11 09/10/10 81127-01-10 20400 עוד בן צבי 9/36ה,נתניה 16800043י דוברומיסלוב דיא< 00: 30 05/10/11 09/10/10 04083-01-10 20800 שינקין 60/3,גבעתיים 78030ו53 ...

 9. גיליון 6167 עמוד 17 מתאריך 02/12/2010

  ... השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ראשון לציון, נחלת יהודה, רח' פינסקר 14 - גוש 3629, ח”ח 131. עיקרי הוראות התכנית: א) קביעת מס' יח”ד מרבי ובינוי במגרשים; ב) שינוי גודל מגרש מינימלי; ג) שינוי אורך חזית מינימלית; ד) שינוי בקווי בניין כמסומן בנספח הבינוי המצורף לתכנית זו. (3) ”תכנית מיתאר מס' רצ ...

 10. גיליון 6160 עמוד 76 מתאריך 17/11/2010

  ... לנקרי ציונה 12/09/11 0י :08 20/10/10 6502-08-10 25428 המכבים 53/14,בני ברק 28135564 מועלם מנשה 29/06/11 00:י1 24/10/10 376-08-10 25425 עמק חפר 53,נתניה 22518047 מורבריד טהרני גיל 04/09/11 0י :08 26/10/10 ...