פלסים אביזרים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6589 עמוד 10 מתאריך 07/05/2013

    ... מס' ההיתר היצרן מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים אביזרים 67917 פלסאון בע״מ מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים צינורות 67913 פלסים תשתיות בע״מ מערכות צנרת פוליאתילן לאספקת דלקים גזיים צינורות 67915 פלעד ח.י. תעשיות בע״מ ...

  2. גיליון 6507 עמוד 11 מתאריך 03/12/2012

    ... 64189 עמגל ייצור כימיקלים (1989) בע”מ צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים: סדרה מטרית - אביזרים 53317 פלסאון בע”מ צינורות פוליאתילן להעברת מים בלחץ 260 פלסים תשתיות בע”מ צנרת פוליאתילן טמונה להובלת דלקים גזיים: סדרה מטרית - צינורות 46776 ...

  3. גיליון 6231 עמוד 2 מתאריך 04/05/2011

    ... מיזוג צינורות פלדה צינורות ואביזרים מפלסטיק צינורות ואביזרים מפלסטיק צינורות ואביזרים מפלסטיק צינורות המזרח התיכון תעשיות 2001 בע״מ פלסים תשתיות בע״מ פלסים אביזרים בע״מ פלסים פתרונות סניטציה מתקדמים בע״מ 8327 הפעלת תחבורה ציבורית נדל״ן מניב לרבות משרדים וחניונים ...

  4. גיליון 5423 עמוד 12 מתאריך 01/08/2005