פרי אלמגור - תעשיות - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6403 עמוד 5 מתאריך 22/04/2012

    ... אליהו, ת׳׳ז 64731458 שלמה אלמגור, ת”ז 50465053 שמואל לוי, ת”ז 51847978 תקווה לנקרי, ת”ז 55277990 תוקפה של הסמכה זו כל עוד מקבלי ההסמכה משמשים בתפקידם במשרד התעשייה המסחר והתעסוקה. ו' בטבת התשע׳׳ב (1 בינואר 2012) (חמ 3-2715) דוד שטינמץ המפקח על המחירים משרד התעשייה המסחר והתעסוקה ...