קבוצת ארזי יועצים - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6640 עמוד 3 מתאריך 06/08/2013

  2. גיליון 6309 עמוד 2 מתאריך 11/10/2011

  3. גיליון 6295 עמוד 2 מתאריך 19/09/2011

    ... 1.    נציגי הממשלה: (א)    נציגי שרת החקלאות ופיתוח הכפר: יונתן בשיא, ת”ז 009201690 - יושב ראש אורי צוק בר, ת”ז 058294794 ריאד חדיגה, ת”ז 025908369 חגית ארזי, ת”ז 022831481 (ב)    נציגי שר התעשייה המסחר והתעסוקה: צביה דורי, ת”ז 009778473 - סגנית יושב ראש יגאל יוסף, ת”ז 030115828 ...