קריו סל ישראל - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6856 עמוד 68 מתאריך 14/08/2014

  ... 2 9וכ1/194 16/02/2019 הסל חגית בריוו ישראל 1 /126998 05/03/2010 מאד מאיר לשה נזימה 1/124920 16/00/2214 בסון פלירה קוזי שושנה 1/122622 7/08/2000 1 כהן ירדנה כהן מרדכי 1/122218 05/00/1900 כהן ירדנה להן גאולה ...

 2. גיליון 6114 עמוד 104 מתאריך 29/07/2010

  ... איציגסון שרגא 10/ 02589 ו28/12/108 פרוכטר זאב פרי נוף פסיה 10/ 03573 0 53/04/001 החנוסר שלמה הליניסר גיטל 10/ 03575 ^^^291/02/1 סלן גרשון יצחק סלן גרשון לזרים 1// 03577 07/22/1983 קריו יעקב קריו בנימין 12/ 33273 ...

 3. גיליון 5927 עמוד 40 מתאריך 05/03/2009

  ... קרן לסיוע ורווחה יהודית - ישראל Jewish Assistance and Relief (ע״ר) Fund-Israel (R.A) (.FOOD (בנק מזון - חלוקת מזון לנצרכים (ע״ר BANK - FOOD DISTRIBUTION FOR THE NEEDY (R.A 58-035962-8 י׳׳ח כסלו תשס״ט (15/12/2008) איגוד המובייל והתקשורת Israel Mobile and (הישראלי (ע״ר ...

 4. גיליון 5909 עמוד 11 מתאריך 29/01/2009

  ... סל 98 אבנר דה שליט 97 עודד קוטלר 102 שרון מלכה קנטור 101 נסים קלדרון 100 דן שביט 105 יהודה ג'אד נאמן 104 יאיר גרבוז 103 אמירה סרטני 108 מרדכי בר און ...

 5. גיליון 5898 עמוד 26 מתאריך 08/01/2009

  ... ישראלי סלים 1/A1181 סאוזתו צדיק 1/41183 בוסיזץ סימון 1/41184 סיטבון שמעון 1/41186 אבדוב בורים 1/41189 פיקדט ישראל נחמן 1/41192 רומנקו פבל 1/41193 גלני דורה 1/41194 דרעי זוהרה 1/41195 ...

 6. גיליון 5862 עמוד 42 מתאריך 03/11/2008

  ... לויצקי פ ולינה 1/40511 21/01/2008 בבילה סלים 1/40512 26/08/2008 כהן אליה! 1/40513 12/08/2007 דאוד ויאנזס 1/40514 05/06/2008 מאיחב בורים 1/40515 15/03/1977 ואעי שתאיה 1/40516 15/01/2007 ...

 7. גיליון 5807 עמוד 20 מתאריך 18/05/2008

  ... ישראל 30/01/2008 פולצ׳ק יצחק 29/12/1990 פולציקיצחק 28/09/2007 בן יוסף קרין 04/08/2007 עדיני דוד 16/01/2008 גלילי אידה 26/02/2008 שניידד יוזל 18/02/2007 מסעוד ג׳וזף 24/01/2008 יורדו טובה 12/11/2006 זימוז ורטנוב 1רה 1/105014    רחבי חיים 1/105017    עזר סלים 1/105018    בהן פורסונה ...

 8. גיליון 5792 עמוד 15 מתאריך 06/04/2008

  ... פרלוביץ ישראל מאיר 1/103105 עלוני מנחם 1/103106 צפלר אמרה 1/103107 קולוטניקוב שרה 1/103108 באר פולה 1/103111 וזוגי פרמה 1/103112 מרקום מאיר 1/103113 בנימיו מירי 1/103114 לוינגר כרמלה ...

 9. גיליון 5792 עמוד 51 מתאריך 06/04/2008

  ... סלם עשה 1/103809 בן אהרון מריס 1/103813 בן אהרון יששכר 1/103814 קטן לבנה לאוני 1/103815 גוטמן יעקב 1/103817 וולצר חיים 1/103818 מטעו עניה 1/103819 שיבר פולי 1/103820 ללוש טח 1/103821 ...

 10. גיליון 5755 עמוד 49 מתאריך 26/12/2007

  ... לד סלי 11:30 01/12/08 09:30 23/10/08 04/11/07 774/07 152B3 אלכרס שוייער 6*,חלבה 50236330 צלר ישראל 11:30 01/12/08 11:30 06/10/08 04/11/07 764/07 15295 חנליל^נ^מעלות 68101955 p־ מותה דניאל ...