ק.ב. אל-בר - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6740 עמוד 31 מתאריך 21/01/2014

  ... דאלית אל-כרמל 0/0,דאלית אל-ס 19200300 אלעיסמי מהנא 19: 29 ^9/H/35 30/33/32 1133-09-32ו 31945 לזרימה 25/0,חיפה 350460000 אנקר יסי 33: 29 02/11/35 30/32/33 41100-33-32 31999 חעלות-תרשיחא 0/0,מעלות-תרשי 34460239 ...

 2. גיליון 6718 עמוד 48 מתאריך 23/12/2013

  ... 30409 בר רב האי דוד 126,חיפה 70462782 בנאבו שי 0/00/10ו 30 :19 22/11/19 14360-11-19 20718 מג׳ד אל-כרום 0/0 ,מג׳4־ אל-כרום 20221199 בשר בגו־חפג־ד 10:00 12/0 0/10 21/11/19 12-19-ו14ו 31102 בענה 0/0,בענה 10866146 ...

 3. גיליון 6707 עמוד 40 מתאריך 28/11/2013

  ... 17660 צדקת יוסף 2/6 ,אשדוד 25419232 בר ט קן סבסינת חן 24:30 24/10/00 05/20/23 11071-00-03 17073 עין נטפים 4 4/1',אילת 21256448 בן חמו !אליי 14: 33 06/20/00 02/00/03 05107-00-03 18593 יטב9ה 291/17,באר שבע 06457466 ...

 4. גיליון 5901 עמוד 49 מתאריך 15/01/2009

  ... חנגר 10, ת.ד 2456 ,כבר סבא 512624719 אל.בי.א״.אל בעינו 13:00 29/06/09 12:30 29/06/09 23/12/08 2238/08 50551 אחד העם 72 א׳,תל אגיב 513877415 פי.די.וד. בע" מ 14:00 06/07/09 13:30 06/07/09 25/12/08 2206/08 ...