שחקים איכות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6584 עמוד 62 מתאריך 30/04/2013

  ... שמירה על חזות הכפר , התאמת הפיתוח לטופוגרפיה. ה.    תשתיות: פיתוח תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, כבישים, פסולת) והקצאת שטחים למתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות, תוך שמירה על איכות הסביבה. ו.    שלביות: אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים עפ,יי זמינות הקרקעות וצרכי התושבים. עיקרי הוראות התכנית: א ...

 2. גיליון 6518 עמוד 5 מתאריך 27/12/2012

  ... 4)    להפעיל ספורטאים צעירים רבים, כדי שיהוו תשתית רחבה לספורטאים מצטיינים בעתיד; (5)    לעודד את אוכלוסיית הנשים לעסוק בספורט הישגי, תוך שאיפה לשוויון כמותי ואיכותי ביחס לגברים; (6)    לארגן תחרויות ספורט בין-לאומיות בארץ לחיזוק הקשר עם קהיליית הספורט הבין-לאומית. 5 ...

 3. גיליון 6507 עמוד 7 מתאריך 03/12/2012

  ... 67459 18.06.12 מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה בנתניה - ג”צ גיל תייר - אספקת חול ואחזקת גנים בע”מ 65196 18.06.12 מצברי התנעה מטיפוס עופרת חומצה: דרישות כלליות ושיטות בדיקה JOHNSON CONTROLS - SPAIN 59487 18.06.12 ...

 4. גיליון 6507 עמוד 9 מתאריך 03/12/2012

  ... 15.08.12 מכסים לפתחי ניקוז ומכסים לתאי בקרה לאזורים של כלי רכב והולכי רגל - דרישות תכן, בדיקות טיפוס, סימון, בקרת איכות חופית קיבוץ כנרת (2010) בע״מ 65920 15.08.12 מיתקני משחקים: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה - להתקנה בלבד טירק בע״מ 60995 15.08.12 ...

 5. גיליון 6488 עמוד 27 מתאריך 24/10/2012

  ... אור בהיר בשחקים (ע׳׳ר) 58-055804-7 רעננה י״ז אייר תשע״ב (09/05/2012) בריאות חיים לאלון (ע׳׳ר) 58-055805-4 ירושלים ז' אייר תשע״ב (29/04/2012) רווחה מוקיר רבנן (ע׳׳ר) 58-055806-2 ירושלים ז' אייר תשע״ב (29/04/2012) איכות ...

 6. גיליון 6483 עמוד 4 מתאריך 18/10/2012

  ... אני מכריז, בתוקף סמכותי לפי סעיף 8(ה) לחוק התקנים, התשי”ג-11953, כי מכון התקנים הישראלי החליף, באישורי, את התקן הרשמי שלהלן: 1 ס׳׳ח התשי׳׳ג, עמ' 30; התשנ׳׳ח, עמ' 52. ת”י 438 חלק 1 - אבקות ניקוי - דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה, מאוקטובר 1999. במקומו יבוא: ת”י 438 חלק ...

 7. גיליון 6431 עמוד 24 מתאריך 14/06/2012

  ... ה. תשתיות: פיתוח תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, כבישים) והקצאת שטחים למיתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות תוך שמירה על איכות הסביבה. ו. שלביות: אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים לפי זמינות הקרקעות וצורכי התושבים. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטחים מחקלאות למגורים משולבים, מבנים ומוסדות ציבור וכן אזור ...

 8. גיליון 6430 עמוד 8 מתאריך 11/06/2012

  ... תשתיות: פיתוח תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, כבישים, פסולת) והקצאת שטחים למיתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות, תוך שמירה על איכות הסביבה. ו. שלביות: אפשרות לפיתוח התכנית בשלבים לפי זמינות הקרקעות וצורכי התושבים. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד שטחים מחקלאות למגורים משולבים, מבנים ומוסדות ציבור, וכן ...

 9. גיליון 6338 עמוד 22 מתאריך 11/12/2011

  ... הקיימות; ב) הבטחת תנאי בריאות ואיכות סביבה נאותים בעת הקמת בריכת השחייה הפרטית; ג) קביעת הוראות תפעול לבריכת השחייה הפרטית כדי למנוע הפרעות סביבתיות, ולעמוד בתנאי תברואה נאותים. (2( ”תכנית מפורטת מקומית מס' חש/מק/4/16/21”, שינוי לתכנית חש/16/21, הקמת בריכת שחייה פרטית. השטחים הכלולים בתכנית ...

 10. גיליון 6329 עמוד 42 מתאריך 01/12/2011

  ... ה. תשתיות: פיתוח תשתיות (ביוב, מים, ניקוז, כבישים) והקצאת שטחים למיתקנים הנדסיים ומערכות חיוניות, תוך שמירה על איכות הסביבה. ו.    סביבה: פינוי שטחים מעובדים מלב היישוב, הוצאת רכב כבד מאזורי המגורים, הוצאת גידול בעלי חיים מאזורי המגורים. ז.    כלכלה: הקצאת שטחים למסחר, תעסוקה ומבני משק כדי ...