שנקרה ישראל - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6874 עמוד 6 מתאריך 09/09/2014

  ... 1/1 94858 0/03/2013 1 פיסטינר צפורה ראובני ישראל 1/194859 08/06/2014 רווה יהודית חסי אינגבר לולה לאה 1/194861 18/04/2014 רוט צלה רוט בנימין 1/194862 09/07/2014 סויסה אוסנת גוילי רחל 1/1 94863 31/05/2014 מעודד יונה ...

 2. גיליון 6872 עמוד 8 מתאריך 07/09/2014

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 31.12.2014, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד שרגא בודה, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. ישראל בודה, עו״ד, מפרק לורן קוסמטיקס בע״מ (ח״פ 51-458921-7 ...

 3. גיליון 6871 עמוד 25 מתאריך 07/09/2014

  ... ושות', מרכז עזריאלי 1, הבניין העגול, קומה 39, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אורן ברזילי, מפרק סטימיוהיל ישראל בע״מ (ח”פ 51-392024-9) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית ...

 4. גיליון 6862 עמוד 19 מתאריך 26/08/2014

  ... אפ אס אר סי ישראל בע״מ (ח״פ 51-395935-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון) נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ...

 5. גיליון 6856 עמוד 113 מתאריך 14/08/2014

  ... אבו חוצי רא ישראל 3/0, בני בו 03764702 בי מאיר יוסף הפטר חלוט 20/07/14 1973-00-03 15400 צדקה משה 1/3, רמלה 37903073 בי שושי יגאל הפטר חלוט 35/06/14 1154-00-06 17903 בר יוחאי 3, רמת גי 50359913 דור גלר אביבית ...

 6. גיליון 6849 עמוד 24 מתאריך 30/07/2014

  ... ריאלקטרוניק רימק (ישראל) בע״מ (ח״פ 51-281800-6) החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את ליאור עזרא, מרח' המלאכה 39, קומה 4, חולון, טל' 052-2539237, למפרק החברה. כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק ...

 7. גיליון 6844 עמוד 30 מתאריך 24/07/2014

  ... מרים 28/09/2005 ניסנבאום אלון 23/09/2008 רובינשטיין אטי 1    1/201 04/1 גכט בתיה 25/03/2014 לב אל מליטה 07/04/2014 שיקרצי אלינור 26/01/2014 פולונסקי דיטה 12/03/2014 גוטמן דוד 26/10/2006 בן שבת רחל 23/08/2003 לוין ישראל 25/02/2014 זבורנב ^וריס 25/02/2014 לוין ישראל 23/12/2002 פרידמן יבגניה ...

 8. גיליון 6841 עמוד 3 מתאריך 20/07/2014

  ... לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1985 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5(א) לחוק העבירות המינהליות, התשמ׳׳ו-1985י (להלן - החוק), אני ממנה את שוטרי משטרת ישראל המנויים להלן למפקחים לגבי עבירות על תקנות 13(א), 15, 34, 39א, 53(א), 59, 68(א) ח(ב), 71, 71א, 72, 73, 77, 80(א), 81, 90 ו-93 לתקנות הנמלים (בטיחות השיט ...

 9. גיליון 6831 עמוד 9 מתאריך 07/07/2014

  ... 08/04/2014 רוזלאר פרל רוזלאר לנארד 1/32049 08/02/2014 בלושטיין מאירה לאן זיטר הרי ישראל 1/32069 17/12/2013 כהן אלי כהן מרסל 1/32071 10/04/1998 סיבוני מאיר טא עליה 1/32072 6581 ילקוט הפרסומים 6831, ט' בתמוז התשע״ד, 2014 ...

 10. גיליון 6831 עמוד 59 מתאריך 07/07/2014

  ... 19805 צפת 4/9,באר שבע 37960259 מלול ערן ישראל 10:15 16/02/16 01/06/14 1681-06-14 19823 ת״ד 1187,אילת 21695952 מלכה מאיר 09:00 11/01/16 05/06/14 1883-06-14 19726 ארבעת המינים 24/0,אופקים 310829726 נילי שרבטוב ...