אהרונוב - דוד,משרד עורכי דין - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6736 עמוד 24 מתאריך 15/01/2014

  ... ח״פ 51-488608-4) תתכנס ביום 2.3.2014, בשעה 17.00, במשרדי החברה, אצל דוד בועז ייעוץ וייזום עסקי בע׳׳מ, דרך מנחם בגין 11, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דרור פרופר, עו״ד, מפרק נתנאל אהרונוב ...

 2. גיליון 6605 עמוד 91 מתאריך 06/06/2013

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למשרד עו״ד דוד מלניק, רח' החשמל 18, תל אביב. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה. גיורא בביוב, מפרק הוטאס אחזקות בע׳׳מ (ח״פ 51-222980-8 ...

 3. גיליון 6602 עמוד 2 מתאריך 30/05/2013

  ... אהרונוב יצחק אהרוני דרור אזולאי אריאל באשי שלומי גרשוני שרון דוגה דוד דוידי מיכל דרייפוס אוריאל חורין דני יריב עמית כץ אלי מורנו עודד ניסן פלורי הודעה על מינוי מנהלים כלליים לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי”ט-1959 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה ...

 4. גיליון 6191 עמוד 61 מתאריך 23/01/2011

  ... במשרדה של עו׳׳ד דבי גל-און אהרונוב, דיזנגוף סנטר, מגדל על, קומה 22, רח' דינזגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דוד רגב, מפרק רכבת העמק תל שמאם בע״מ (ח״פ 51-344813-4) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 6191 עמוד 65 מתאריך 23/01/2011

  ... במשרדה של עו״ד דבי גל-און אהרונוב, מדיזנגוף סנטר, מגדל על, קומה 22, רח' דיזנגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דוד רגב, מפרק ג׳יי. אס. אייצ'. ניהול בע״מ נלשעבר גרייט שייפ אחזקות ו200 בע״מ״ ...

 6. גיליון 6085 עמוד 24 מתאריך 13/05/2010

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.7.2010 בשעה 11.00, במשרד עו״ד דבי גל-און אהרונוב, דיזנגוף סנטר מגדל על, קומה 22, דיזנגוף 55, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי ...

 7. גיליון 6070 עמוד 21 מתאריך 14/03/2010

  ... 10.30, במשרד המפרקת, רח' מסילת ישרים 99, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. מיטל שילה, מפרקת מעונות דבורה ודוד בע׳׳מ (ח״פ 51-023429-7) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...

 8. גיליון 5896 עמוד 12 מתאריך 06/01/2009

  ... מועד הגשת הבקשה מען משרדו שם המבקש 3/11/2008 ת׳׳ד 482, אום אל פחם 30010 ג'מאל אגבאריה 12/10/2008 אבו חפיזה, אום אל פחם יוסף אגבאריה 12/03/2007 בת הדר 65, מועצה אזורית אשקלון מלי אטיאס 22/10/2008 ...

 9. גיליון 5892 עמוד 6 מתאריך 01/01/2009

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323(ב) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ״ל תתכנס ביום 1.2.2009, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' אבא הלל 3, רמת גן. על סדר היום: החלטה בדבר פירוק החברה מרצון, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק. נטע דוד, עו״ד באת כוח ...

 10. גיליון 5890 עמוד 8 מתאריך 29/12/2008

  ... על סדר היום: החלטה בדבר פירוק החברה מרצון, הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק. נטע דוד, עו״ד, מפרקת נחליאלי מנחם משרד עורכי דין (ח״פ 51-111630-3) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי ...