אהרונוב - דוד,משרד עורכי דין - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 5882 עמוד 32 מתאריך 16/12/2008

  ... 54-023224-6 12/11/2008 12/11/2008 עופרי-עטיה-הראבן משרד עורכי-דין 54-023225-3 12/11/2008 12/11/2008 אהרונוב , דוד ,הס - משרד עורכי-דין 54-023226-1 10/11/2008 16/11/2008 וולף קפשוק ושות', עורכי-דין 54-023228-7 12/11/2008 ...

 2. גיליון 5882 עמוד 35 מתאריך 16/12/2008

  ... אהרונוב , דוד ,הס - משרד עורכי-דין 54-023226-1 10/11/2008 ה' באייר 18 תל אביב מירה וולף ת.ז.: 054165535 וולף קפשוק ושות', עורכי- דין 54-023228-7 10/11/2008 הנביאים 6 תל אביב קפשוק נפתלי ת.ז.: 050420876 וולף קפשוק ושות', עורכי- דין ...

 3. גיליון 5828 עמוד 27 מתאריך 03/07/2008

  ... נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס לאחר 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, בשעה 10.00, במשרד עו׳׳ד אהרונוב דוד הס, דרך מנחם בגין 132, מרכז עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 22, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ...

 4. גיליון 5822 עמוד 37 מתאריך 23/06/2008

  ... הנ״ל תתכנס ביום 28.7.2008 בשעה 9.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' אלוף דוד 161, רמת גן, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אברהם אומידי, מפרק בילו מיגון ובטחון בע׳׳מ (ח״פ 0—352918—51) (בפירוק מרצון ...

 5. גיליון 5458 עמוד 28 מתאריך 17/11/2005

  ... של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 15.1.2006, בשעה 11.00, במשרדי החברה, רח' סלע יעקב 11, תל אביב 67537, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. עודד דוד-חי, מפרק ילקוט הפרסומים 5458, ט״ו בחשון התשס״ו, 2005.וו.7ו 518 ...