גרא עבודות בניה - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6661 עמוד 13 מתאריך 16/09/2013

  ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 3.11.2013, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' הנמל 33, חיפה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. גרא פולגר, עו׳׳ד, מפרק האני בי טי וי ישראל בע״מ (ח׳׳פ 51-410875-2) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6642 עמוד 67 מתאריך 12/08/2013

  ... 21/03/2013 גוטליב, גרא אנגל ושות', עורכי דין 54-024895-2 01/02/2013 24/03/2013 HITARGETS (CARMELI - (הייטרגטס (כרמלי - פריגר (PREGER 54-024898-6 08/01/2013 17/03/2013 כרם ״עסיס הרים״ 54-024906-7 01/02/2013 03/03/2013 ...

 3. גיליון 6611 עמוד 51 מתאריך 20/06/2013

  ... מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מסי: 5/ 03/ 109/ 25 שם התכנית: מגרש מגורים מס' 138 ברח' אהוד בן גרא 21, נווה עופר- באר שבע נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מספר: 5/ 03/ 109/ 25 איחוד וחלוקה ...

 4. גיליון 6605 עמוד 57 מתאריך 06/06/2013

  ... איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית שינוי    5/ 03/ 109/ 10 השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: ״שוב: באר שבע רחוב: המכבים 17, שכונת דרום רחובות ומספרי בתים: אהוד בן גרא 17, המכבים 17 ...

 5. גיליון 6463 עמוד 42 מתאריך 22/08/2012

  ... מחוז דרום, מרחב תכנון מקומי: באר שבע הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מסי 5/ 03/ 109/ 25 שם התכנית: מגרש מגורים מסי 138, ברחוב אהוד בן גרא 21, נווה עופר, באר שבע נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965,כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה ...

 6. גיליון 6294 עמוד 2 מתאריך 15/09/2011

  ... בן גרא אליהו 006541510 פז אליהו 003152063 שוורץ מנחם בית הדין האזורי ירושלים: מס' זהות נציגי מעבידים 053394276 לשם אורנה מס' זהות נציגי עובדים 000449462 קובי משה 043677509 מאמאליה נוריאל ...

 7. גיליון 6288 עמוד 54 מתאריך 31/08/2011

  ... איחוד וחלוקה: בלא איחוד וחלוקה. היתרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכונת דרום. רחובות ומספרי בתים: אהוד בן גרא 17, המכבים 17, קואורדינאטה 179.175 ,179.050 X, קואורדינאטה 572.480 ,572.280 Y. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו ...

 8. גיליון 6163 עמוד 61 מתאריך 25/11/2010

  ... היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכונת דרום. רחובות ומס' בתים: אהוד בן גרא 2, 10, 12, 29, 31. בר כוכבא 14, 18. נגבה 83. דבורה 12, 16. יפתח הגלעדי 22. ברק 10. קואורדינטה X179.070, קואורדינטה Y572.390. גבולות 1249 ילקוט ...

 9. גיליון 6098 עמוד 49 מתאריך 21/06/2010

  ... היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכונת דרום. רחובות ומספרי בתים: אהוד בן גרא 2, 10, 12, 29, 31, בר כוכבא 14, 18, נגבה 83, דבורה 12, 16, יפתח הגלעדי 22, ברק 10. קואורדינטה X179.070, קואורדינטה Y572.390. גבולות התכנית: כמסומן ...

 10. גיליון 6073 עמוד 59 מתאריך 24/03/2010

  ... היתרי בניה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: באר שבע. שכונת דרום. רח' אהוד בן גרא 22. קואורדינטה X179.035, קואורדינטה Y572.325. גבולות התכנית: כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף. גושים וחלקות: גוש: 38006 מוסדר, חלקה במלואה: 69, חלקי חלקה: 221 ...