דגנית לעבודות עפר, כבישים ופיתוח - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6348 עמוד 22 מתאריך 27/12/2011

    ... הנ׳׳ל תתכנס ביום 28.2.2012, בשעה 12.00, במשרדה הרשום של החברה, רח' הגביש 6, נתניה 42507, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דגנית פלטי, מפרקת דרך עפר השקעות ו200 בע״מ (ח״פ 51-315393-2) (בפירוק ...

  2. גיליון 6288 עמוד 62 מתאריך 31/08/2011

    ... 36, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקים, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. אפרים סדן    מנשה סדן מפרקים דליות חברה לעבודות עפר פיתוח והשקעות בע״מ (ח״פ 51-191573-8) (בפירוק מרצון) הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית ...