הגליל מרכז לחינוך ולשיקום (חל צ) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6880 עמוד 8 מתאריך 16/09/2014

  ... הסדרת אתר מרכז שדה חינוכי ציפורי הקיים להיות מוסד ציבורי לצרכי חינוך בעיקר עם שימושים נוספים לתרבות לנופש ולפנאי, והגדרת היקפי הבנייה בתחומו עיקרי הוראות התכנית: שינוי ״עוד משטח חקלאי לאזור מבנים ומוסדות ציבור לחינוך, לתרבות ולפנאי איתור יעודים שונים בתחום התכנית ומיקומם מחדש קביעת זכויות ...

 2. גיליון 6864 עמוד 14 מתאריך 28/08/2014

  ... il מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה מפורטת מס': ג/ 19889 שם התכנית:קרית חינוך - סכנין נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965, כי במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לב ...

 3. גיליון 6846 עמוד 4 מתאריך 27/07/2014

  ... הפעילויות הזכאיות לתמיכה התמיכה תינתן למרכזי מו”פ אשר בהם מתבצעת פעילות מחקר ופיתוח, שהיא בעלת פוטנציאל יישומי באזור שבו ממוקם המרכז, וכן פעילות חינוך וקידום קשרי מדע וקהילה ובהתאם למבחנים אלה; לצורך מתן התמיכה, המשרד ייוועץ בוועדת מומחים שימנה לעניין זה (להלן - ועדת הקבע). 5.    ועדת הקבע ...

 4. גיליון 6846 עמוד 5 מתאריך 27/07/2014

  ... 5)    הוא עומד בדרישות הנוהל, ובכלל זה הוא יעמיד את עצמו לביקורת המשרד, בהתאם לדינים החלים עליו, הוראות הנוהל והחלטות הממשלה, להבטחת עמידתו בתנאים למתן תמיכה, וזאת בלי לפגוע בחופש המחקר והביטוי; (6)    אחת ממטרותיו, המפורטת במסמכי ההתאגדות שלו, היא תפעול מרכז מחקר ופיתוח אזורי ...

 5. גיליון 6841 עמוד 5 מתאריך 20/07/2014

  ... שומרה, אבן מנחם, אדמית, אילון, גורן, גרנות הגליל, חוסן, מעיליה, מעונה, מעלות-תרשיחא, עראמשה, צוריאל, חורפש, סאסא, הילה, אלקוש, מתת, אבירים, פסוטה, וכל מקום אחר הנמצא ברדיוס של 10 קילומטרים ממושב שתולה. כ״ו בסיוון התשע׳׳ד )24 ביוני 2014( )חמ 3-126( נדב גלאון מנהל השירותים הווטרינריים ...

 6. גיליון 6829 עמוד 18 מתאריך 02/07/2014

  ... התכנית האמורה נמצאת במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי, מגדל השעון, ת”ד 515, כפר תבור, ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, קריית הממשלה, ת”ד 595, נצרת עילית, טל' 04-6508555, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. אבי קרמפה יושב ראש ...

 7. גיליון 6820 עמוד 26 מתאריך 18/06/2014

  ... ג.    ארגון מחדש של מערכת הדרכים הפנימיות והחניות, בהתאמה לייעודי הקרקע. עיקרי הוראות התכנית: 1. הסדרת מרכז הישוב ע'יי שינוי ״עוד משטחי מגורים לשטחים למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, תעסוקה מספר התכנית ג/ 11151 ג/ 11859 ג/ 4877 תמא/ 34/ ב/ 4 תממ/ 2/ 9 תמא/ 35 תמא/ 34/ ב/ 5 תמא/ 22 ...

 8. גיליון 6798 עמוד 5 מתאריך 11/05/2014

  ... ד׳׳ר ברקלי פטר, מ׳׳ר 1-16819, מר׳׳מ 1-28056 - במחוז באר שבע; החבר האמור יכהן גם כממלא מקום במחוזות תל אביב המרכז, ירושלים, חיפה והצפון. כ׳׳ח באדר ב' התשע׳׳ד (30 במרס 2014) (חמ 3-228-ה4) מאיר כהן שר הרווחה והשירותים החברתיים מינוי חברות בוועדת אבחון ...

 9. גיליון 6794 עמוד 4 מתאריך 30/04/2014

  ... 580014520 לב שמחה (מרכז תורני אשדוד) חביבי 1, ת״ד 15063, רחובות 580224863 לחיות בכבוד ר' עקיבא 100, ביתר עילית 580184463 לציון ברינה בן-יאיר 62, ערד 580260669 מאור הדרום מבוא התנאים 4, אשדוד 580289221 מאור שלמה ...

 10. גיליון 6794 עמוד 7 מתאריך 30/04/2014

  ... סורוצקין 40, ירושלים 580006682 קרית הילד .165 הגליל 19, כרמיאל 580013589 קרן אורה .166 שדה חמד 10, מודיעין עילית 580457455 קרן התושבים מודיעין עילית .167 אשל אברהם 15, תל אביב 580295798 רגע של אמת - זק״א ב״ב .168 ...