הגליל מרכז לחינוך ולשיקום (חל צ) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6112 עמוד 9 מתאריך 26/07/2010

  ... הסתדרות החדשה מרחב מרכז הגליל 4.    שירותי בריאות 5.    כלל העובדים 6.    דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני 7.    30.5.2010 8.    20.3.2010 - לתקופה בלתי מסויימת 1.    144/2010 2    .    31.3.2010 3.    בנק דיסקונט לישראל בע"מ, הסתדרות החדשה / הסתדרות המעו"ף ...

 2. גיליון 6112 עמוד 14 מתאריך 26/07/2010

  ... עמותה לגיל הרך בעדה הדרוזית, מרחב מרכז גליל 4.    חינוך 5.    כלל העובדים 6.    דמי חבר ודמי טיפול מקצועי ארגוני 7.    28.6.2010 8.    1.5.2010 - לתקופה בלתי מסויימת 1.    197/2010 2.    15.6.2010 3.    מדינת ישראל, הסתדרות החדשה 4.    כלל הענפים 5 ...

 3. גיליון 6109 עמוד 14 מתאריך 18/07/2010

  ... לנזקקים מרכז החסד הגדול בבאר שבע (ע״ר) 58-052232-4 תל אביב-יפו י״ב שבט תש״ע (27/01/2010) סיוע לנזקקים העמותה למען שיוויון בהורות וטובת הילד (ע״ר) 58-052233-2 אשדוד כ״ד שבט תש״ע (08/02/2010) תורה כולל עיון שע״י חסידי בעלז (ע״ר ...

 4. גיליון 6109 עמוד 18 מתאריך 18/07/2010

  ... מת״א - מרכז תרבות אחר (ע״ר) 58-052314-0 ראשון לציון ג' אדר תש״ע (17/02/2010) תורה חוכמת יצחק (ע״ר) 58-052315-7 משמר איילון א' אדר תש״ע (15/02/2010) ארגון עובדים Sri Lankan (עמותת סרי לנקה לחברה (ע״ר (.Association For Society (r.a ...

 5. גיליון 6109 עמוד 21 מתאריך 18/07/2010

  ... חממה טכנולוגית Aviation (מרכז התעופה והחלל בישראל (ע״ר (.and Space Centre in Israel (R.A 58-052391-8 בני ברק י״ז אדר תש״ע (03/03/2010) שיקום תלם - תמיכה לווי מקצועי לנוער בסיכון (ע׳׳ר) 58-052392-6 מגאר ט״ו אייר תש״ע (29/04/2010) אומנות ...

 6. גיליון 6109 עמוד 42 מתאריך 18/07/2010

  ... המרכז למורשת הגבורה היהודית 58-011-929-5 משכן היהדות 58-015-510-9 הקרן לפיתוח קידמת הגליל 58-016-860-7 תמוז - פרויקט מגורים במעלה האדומים 58-017-935-6 אלנור - אגודת צדקה מוסלמית, באקה אלגרבייה 58-022-850-0 חוג להסכמה כללית (ע״ר ...

 7. גיליון 6109 עמוד 43 מתאריך 18/07/2010

  ... 58-043-912-3 העמותה על שם פיטר האיברי )ע״ר( 58-045-828-9 קונסרבטוריון אורנית )ע״ר( 58-046-615-9 מרכז מבקרים העליה לחניתה )ע״ר( 58-047-397-3 בלבבך )ע״ר( 58-047-938-4 כוללי אברכים מצויינים דחסידי גור בית שמש )ע״ר( 58-048-605-8 ...

 8. גיליון 6103 עמוד 41 מתאריך 01/07/2010

  ... שמואל לנקרי יושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ולבניה אצבע הגליל מרחב תכנון מקומי גבעות אלונים הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה-1965, כי במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעות אלונים ובמשרדי הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז ...

 9. גיליון 6098 עמוד 21 מתאריך 21/06/2010

  ... ד. קביעת הוראות ושטחים המיועדים לשמש את מערך ביקורי הקהל באתר ומרכז מבקרים המהווה מוקד לחינוך סביבתי. ה. קביעת הוראות גמישות אשר יבטיחו פיתוח פארק המיחזור, תוך מתן אפשרות לשילוב טכנולוגיות חדשניות וניסיוניות קיימות ועתידיות מחזית הטכנולוגיות העולמית, אשר ייבחרו בראש וראשונה משיקולים סביבתיים. ו ...

 10. גיליון 6081 עמוד 4 מתאריך 28/04/2010

  ... 580038115 המרכז לחלוקת מזון 36 נחל גילה 4, בית שמש 580424570 הצלה בית שמש 37 עקיבא 6, ביתר עילית 580417954 הצלת חיים ביתר עילית 38 הירקון 39, בני ברק 580356939 הקו המאחד 39 נחל זוהר 3/4, בית שמש 580446847 ...