הגליל מרכז לחינוך ולשיקום (חל צ) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6034 עמוד 22 מתאריך 17/12/2009

  ... גליל מ.ט.י לב הגליל 246 דימונה קרן לפיתוח דימונה 247 כפר סבא מרכז צעירים כפר סבא 248 2 עומר מועצה מקומית עומר 249 קיבוץ הרדוף קיבוץ הרדוף - מחלקת חינוך 250 בני ברק מ.ט.י - בני ברק ...

 2. גיליון 6004 עמוד 25 מתאריך 13/10/2009

  ... מרחב תכנון מקומי תל-אביב-יפו הודעה בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' תא/3644 שם התכנית: מרכז נווה עופר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר דחיית תכנית מיתאר מקומית ברמה מפורטת מס' תא/3644, שהודעה על דבר הפקדתה 103 ילקוט הפרסומים 6004 ...

 3. גיליון 6004 עמוד 40 מתאריך 13/10/2009

  ... גוש: 18051, חלקי חלקות: 1, 2, 7, 33, 38, 40. גוש: 18111, חלקי חלקות: 4, 10, 32. גוש: 18949, חלקה במלואה: 36, חלקי חלקות: 35, 47. מטרת התכנית: א. הגדרת מתחם ששטחו כ-90 דונם בתכנית כמרכזו של אתר קדוש לדת הבהאית ואת סביבתו הקרובה כגן ומיתקנים הפתוחים למבקרים. ב. עיצוב כניסה הולמת לעיר עכו מצפון. ג ...

 4. גיליון 5995 עמוד 7 מתאריך 09/09/2009

  ... מרכז תורני שערי תורה 580339398 26,073 קרית חינוך מעלות 580011633 82,930 ים התורה רמות ירושלים 580340040 2,550 ברכת יוסף 580326809 8,160 ישיבת אבן ישראל 580323988 72,590 חכמת התורה ותפארתה 580185924 ...

 5. גיליון 5983 עמוד 8 מתאריך 26/07/2009

  ... אגודת הסטודנטים של המרכז האקדמי כרמל (ע׳׳ר) 58-050458-7 ראשון לציון ה' טבת תשס״ט (01/01/2009) סיוע לנזקקים אחדות עם אחד (ע״ר) 58-050459-5 רחובות י״ד שבט תשס״ט (08/02/2009) ספורט חוג אוהדי מרמורק (ע״ר) 58-050460-3 ירושלים ...

 6. גיליון 5983 עמוד 29 מתאריך 26/07/2009

  ... אומנות המרכז לקידום אמנויות המחול בירושלים (ע׳׳ר) 58-051043-6 אורנית ו' תמוז תשס״ט (28/06/2009) פעילות חברתית העמותה לפיתוח וקידום אורנית (ע׳׳ר) 58-051044-4 הרצליה כ״ה סיון תשס״ט (17/06/2009) אומנות אב׳׳י - אומנויות במה ישראלית (ע׳׳ר ...

 7. גיליון 5971 עמוד 31 מתאריך 29/06/2009

  ... מרחב תכנון מקומי הגליל המרכזי הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16588 שם התכנית: ביטול דרך ולגיטימציה למבנה קיים בתוך תוואי במרכז כפר ג'דיידה מכר נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' גנ/16588, שינוי לתכנית ג/7973. השטחים הכלולים ...

 8. גיליון 5961 עמוד 27 מתאריך 11/06/2009

  ... ממשלת ישראל + מרכז שלטון המקומי + שלוש .3 תעשיית מזון .4 הערים הגדולות +הסוכנות היהודית, עובדים המיוצגים ע"י נציגות העובדים .5 הסתדרות החדשה / איגוד המשפטנים תנאי עבודה .6 ארגונים כלליים .4 18.5.2009 .7 ...

 9. גיליון 5954 עמוד 3 מתאריך 20/05/2009

  ... א) מרכז תורה וחינוך־תצור הגלילית נ□ השתתפות בהפעלות ע״י הצגות ע״י התלמידים בנושא האלימות. נג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 10,000 א-52/2009 (א)    שיח באצבע הגליל (ב)    השתתפות בפרויקט ״בראש צעיר״ - לילות שימורים לכיבוד הדדי. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 20,000 ...

 10. גיליון 5954 עמוד 8 מתאריך 20/05/2009

  ... p השתתפות בתרגום ספרים ביהדות לשפה הרוסית מתוך רשימת הספרים שצורפה לבקשה. (ג) הסכום שהוקצב ע״י הוערה: 30,000 א-194/2009 (א)    מועצה אזורית הגליל העליון (ב)    השתתפות במרכז משאבים בסדנאות להורים כפי שמפורט בהצעת המחיר. (ג)    הסכום שהוקצב ע״י הועדה: 35,000 ...