הגליל מרכז לחינוך ולשיקום (חל צ) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6666 עמוד 12 מתאריך 03/10/2013

  ... ב)    השתתפות בשיפוץ והקמת משחקיית ג'ימבורי במרכז להורים ולילדים במושב בית הריף ע'יי סיוע במימון השיפוץ ורכישת המשחקים פי הצעות המחיר שצורפו לבקשה. (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: (א)    גרעין חברתי יפו (ב)    השתתפות בפרויקט חיזוק החינוך היהודי בשיתוף עם ידידות טורונטו ע'יי סיוע במימון חוגים ...

 2. גיליון 6666 עמוד 23 מתאריך 03/10/2013

  ... א)    מכללת גורדון לחינוך-עמותת שוחרי המרכז החינוכי המחוזי - (ב)    השתתפות בפרויקט סיוע לסטודנטים בעלי לקויות למידה ע'יי סיוע במימון המלגות לחונכים המסייעים עפ'יי הקריטריונים שפורטו בבקשה, בתנאי שסכום המלגה לתלמיד לא יעלה על 1,000 ש״ח. (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: (א)    תלמוד תורה מורשה ...

 3. גיליון 6666 עמוד 34 מתאריך 03/10/2013

  ... ב)    השתתפות בפרויקט הסעות קשישים מבתיהם למרכז יום "גיל הגליל" (5 מיניבוסים 5 ימים בשבוע מ-15 ישובים) (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: (א)    תלפיות- כפר ילדים דתי (ב)    השתתפות בפרויקט שיקום והעצמת 100 משפחות בסיכון ובמצוקה שילדיהם מצויים בבית הילדים בחדרה עי סיוע במימון כ״א בחלקיות המשרה ...

 4. גיליון 6666 עמוד 41 מתאריך 03/10/2013

  ... א)    אור חדש מרכז חינוכי בגליל (ב)    השתתפות במימון מדריכות למתן שיעורי עזר והעשרה במקצועות הליבה לנערות המתחנכות בפנימיה ובלבד שיימסר דוח באשר למספר המדריכות ורשימת הנהנות. (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: (א)    משגב לקשיש-עמותה לסיעוד, חסד ורווחה (ב)    השתתפות בפרויקט שיפוץ של כ - 170 בתי ...

 5. גיליון 6666 עמוד 63 מתאריך 03/10/2013

  ... א)    טכנודע מדעת - מרכז לחינוך טכנולוגי ומדעי (ב)    השתתפות ברכישת ציוד טכנולוגי לבני נוער ועולים משכבות מצוקה במסגרת הפרויקט המפורט עפ״י הצעות המחיר שצורפו לבקשה. (ג)    הסכום שהוקצב ע"י הועדה: (א)    יוניסטרים (ב)    השתתפות בשכר כ״א באחוזי המשרה בפרויקט מנהיגות עסקית ויזמות לבני נוער ...

 6. גיליון 6666 עמוד 97 מתאריך 03/10/2013

  ... 160,000 א-20130436/2 (א)    מרכז לחקר האדם והטבע ע״ש אברהם יהושע השל (ב)    השתתפות בפרויקט קידום מודלים של מזון מקיים בבתי ספר, קהילות ורשויות מקומיות עפ'יי הפירוט המופיע בבקשה, ע'יי סיוע במימון שכר כ״א וההוצאות עפ'יי הצעות המחיר, למעט שכר הגזברית שהינו הוצאות תקורה שאינן נתמכות ע'יי הוועדה ...

 7. גיליון 6648 עמוד 8 מתאריך 20/08/2013

  ... ממשלת ישראל , מרכז שלטון מקומי, שלוש הערים הגדולות, המוסד לביטוח לאומי , שירותי בריאות כללית, הסתדרות מדיצינית הדסה, לאומית שירותי בריאות, הסתדרות הרפואית בישראל 4.    כלל הענפים 5.    כאמור בסעיף 8 6.    הפחתת דמי הבראה 7.    23.7.2013 8.    20.5.2013 - 31.12.2014 ...

 8. גיליון 6627 עמוד 9 מתאריך 11/07/2013

  ... חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע״מ, .3 הסתדרות העובדים הלאומית הסתדרות העובדים הלאומית חינוך .4 ארגונים קהילתיים .4 עובדי יוענה ז׳בוטינסקי ודוד רזיאל .5 כאמור בסעיף 2 .5 תנאי עבודה .6 תנאי עבודה .6 ...

 9. גיליון 6615 עמוד 6 מתאריך 26/06/2013

  ... הנחות בארנונה - הוצאה לכיסוי גירעון נצבר 629,600,000 סך הכל הוצאות בלא מותנה - הוצאה מותנה 629,600,000 רות יוסף סך הכל הוצאות כולל מותנה כ״ג בניסן התשע״ג (3 באפריל 2013) (חמ 3-360) הממונה על מחוז המרכז הודעה על מינוי מפקחים ...

 10. גיליון 6613 עמוד 7 מתאריך 20/06/2013

  ... .3 ואחיות) + פתיחת מחלקות חדשות בבתי חולים מרחב מרכז גליל פסיכיאטרים הפקת מים .4 30.5.2013 .7 כלל העובדים .5 22.5.2013 - לתקופה בלתי מסויימת .8 דמי חבר ודמי טיפול מקצועי וארגוני .6 21.5.2013 ...