הגליל מרכז לחינוך ולשיקום (חל צ) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6329 עמוד 42 מתאריך 01/12/2011

  ... מבני משק, ספורט למבנה ציבור לחינוך. ב. שינוי ייעוד משטחי מבני משק ושטח מבני ציבור לדרך ולמגורים. ג. שינוי שטח מבני משק לשטח מבני ציבור ולשטח פרטי פתוח. ד. קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי. ה. איחוד וחלוקה מחדש בהסכמה להקצאת 25 מגרשים למגורים ובמגרשים למבני ציבור במרכז היישוב. הודעה על הפקדת ...

 2. גיליון 6321 עמוד 27 מתאריך 17/11/2011

  ... ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 1.11.2011, לאחר שכל החברים ויתרו על זכותם לקבל הודעה מוקדמת של 21 ימים מראש, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רחל קרמר, ת׳׳ז 056507395, מרח' הגליל 25, כפר ...

 3. גיליון 6315 עמוד 40 מתאריך 07/11/2011

  ... במשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל, ד׳׳נ מעלה הגליל, מעונה, טל' 04-9979659, וכל מעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל. מרחב תכנון מקומי מעלה חרמון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 16657 שם התכנית: מרכז תיירות ברכת רם, על שם סלים שופי, מג'דל שמס ...

 4. גיליון 6314 עמוד 30 מתאריך 03/11/2011

  ... ד. קביעת הוראות ושטחים המיועדים לשמש את מערך ביקורי הקהל באתר ומרכז מבקרים המהווה מוקד לחינוך סביבתי. ה. קביעת הוראות גמישות אשר יבטיחו פיתוח פארק המיחזור, תוך מתן אפשרות לשילוב טכנולוגיות חדשניות ונסיוניות קיימות ועתידיות מחזית הטכנולוגיות העולמית, אשר ייבחרו בראש ובראשונה משיקולים סביבתיים. ו ...

 5. גיליון 6314 עמוד 47 מתאריך 03/11/2011

  ... הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז המרכז, שד' הרצל 91, רמלה 72430, טל' 08-9788409. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נתניה, רח' הצורן 6, נתניה 42439, טל' 09-8603170. בהתאם לסעיף 103(א) לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובליווי ...

 6. גיליון 6287 עמוד 12 מתאריך 25/08/2011

  ... מרכז הסתדרות המעו״ף 30.6.2014 - 28.6.2011 .8 רשויות מקומיות . 4 גננות ביוח״א (יו״ר חינוך ארוך) . 5 210/2011 .1 הודעה 13/11 . 6 16.6.2011 .2 עדכון תוספת שכר ויצו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות, .3 ...

 7. גיליון 6275 עמוד 10 מתאריך 03/08/2011

  ... 5.    כלל העובדים 6.    תנאי עבודה 7.    16.6.2011 8.    29.5.2011 - 29.5.2012 1 2 3 4 ילקוט הפרסומים 6275, ג' באב התשע׳׳א, 3.8.2011 5812 1    175/2011 2    14.3.2011 3    מרחב מרכז הגליל בהסתדרות, ח.ב.מ טקסטיל בע"מ 4    תעשיית טכסטיל ...

 8. גיליון 6262 עמוד 46 מתאריך 06/07/2011

  ... ח' אדר ב תשע״א )14/03/2011( ROI Community )קהילת רועי )ע״ר «R.A המרכז ליוזמות מנהיגות )ע״ר( 58-049035-7 ו' שבט תשע״א )11/01/2011( עמותת אלנמאא טורעאן )ע״ר( עמותת אלמנאא טורעאן )ע״ר( 58-049917-6 י״ח שבט תשע״א )23/01/2011( נצח ישראל - צפת )ע״ר ...

 9. גיליון 6250 עמוד 43 מתאריך 14/06/2011

  ... מרחבי תכנון מקומיים הגליל התחתון, טבריה הודעה בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס ג/ 14651שם התכנית: מורדות ואדי רקת נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מיתאר מקומית מס' ג/ 14651, שינוי לתכניות ג/ 287, ג/ 15, ג/ 4179, פירוט לתכנית ג/ 5879, כפיפות ...

 10. גיליון 6247 עמוד 4 מתאריך 05/06/2011

  ... ג) הסכום שהוקצב ע״י הועדה:    40,000 מרכז חינוכי תורני בני ובנות ציון - רמות ירושלים א-20110114 (א) השתתפות במתן ארוחה חמה לכ - 150 ילדים נזקקים מכיתות א׳-ח׳ לאחר שעות הלימודים במועדונית של המוסד. (ב) 35,000 הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (ג ...