הגליל מרכז לחינוך ולשיקום (חל צ) - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6247 עמוד 5 מתאריך 05/06/2011

  ... הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (ג) מרכז חינוכי וקהילתי לאמנויות ולמדעים ע״ש תלמה ילין א־20110170 (א) השתתפות במתן מלגות ל-18 תלמידים נזקקים מהפריפריה עפ״י רשימת התלמידים ועפ״י הקריטריונים שצורפו לבקשה. (ב) 30,000 הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (ג ...

 2. גיליון 6247 עמוד 17 מתאריך 05/06/2011

  ... ג) מרכז מוסדות חינוך אלעד א-20111001 (א) השתתפות ברכישת ציוד הפעלה, מתקני חצר ומשחקים דידקטיים (ב) לגן טיפולי PDD (אוטיזם) וגני החינוך המיוחד בלבד. עפ״י המפורט בבקשה והצעות המחיר המצורפות לה. הסכום שהוקצב ע״י הועדה: (ג ...

 3. גיליון 6247 עמוד 107 מתאריך 05/06/2011

  ... המרכז למחקר ופיתוח לאיזור השומרון ובקעת הירדן א־20110087 (א) השתתפות בתמיכה בפרוייקט של שיקום מערכות אקולוגיות וזיהום הנחלים הנגרם על ידי הזרמת מי השפכים באזור השומרון ובקעת הירדן, עפ״י התוכנית המפורטת בבקשה כהשתתפות בשכר כח אדם ורכישת ציוד כמפורט בבקשה והצעות המחיר שצורפו לה ...

 4. גיליון 6236 עמוד 19 מתאריך 15/05/2011

  ... .2 הסתדרות החדשה מרחב מרכז הגליל בנק ישראל, .3 שירותי בריאות .4 הסתדרות החדשה כלל העובדים .5 בנקאות .4 דמי חבר ודמי טיפול ארגוני מקצועי .6 עובד 1 .5 6.2.2011 .7 הארכת תקופת ניסיון .6 ...

 5. גיליון 6236 עמוד 33 מתאריך 15/05/2011

  ... מרחב תכנון מקומי הגליל העליון הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17683 שם התכנית: בית אריזה - אזור תעשייה מרכז החולה נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965, בדבר אישור תכנית מפורטת מס' ג/ 17683, שינוי לתכנית מש”צ 4. השטחים הכלולים בתכנית ומקומם: אזור ...

 6. גיליון 6219 עמוד 10 מתאריך 31/03/2011

  ... מרכז תורני זכות לעמ׳׳י 580312742 185,220 אור מנחם ביתר עילית 580313633 439,236 תפארת לוי-קול סיני 580315604 222,264 ישיבה לצעירים בית שמש 580316602 354,564 עטרת שלמה 580316602 349,272 אולפנת לבונה ...

 7. גיליון 6196 עמוד 3 מתאריך 03/02/2011

  ... שם העמותה מס' עמותה קרן של קופת עליה לקידום החינוך, התרבות והחברה 58-000-615-3 בית כנסת ספרדי לנוער בית יעקב 58-005-512-7 שחר-מרכז חרדי להכוונה מקצועית 58-005-586-1 משכן היהדות 58-015-510-9 הקרן לפיתוח קידמת הגליל ...

 8. גיליון 6196 עמוד 4 מתאריך 03/02/2011

  ... 58-043-912-3 העמותה על שם פיטר האיברי (ע״ר) 58-045-828-9 קונסרבטוריון אורנית (ע״ר) 58-046-615-9 מרכז מבקרים העליה לחניתה (ע״ר) 58-047-397-3 בלבבך (ע״ר) 58-047-938-4 כוללי אברכים מצויינים דחסידי גור בית שמש (ע״ר) 58-048-605-8 ...

 9. גיליון 6183 עמוד 39 מתאריך 04/01/2011

  ... מרחב תכנון מקומי לב הגליל מטרת התכנית: א. הרחבת שטח מבני ציבור לחינוך כדי להסדיר שימושי קרקע במתחם של בית הספר החקלאי ביישוב נהלל. ב. תוספת יחידות דיור לבעלי מקצוע ותושבים. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד משטח מגורים ...

 10. גיליון 6183 עמוד 41 מתאריך 04/01/2011

  ... מטרת התכנית: הקמת מרכז תעסוקה. עיקרי הוראות התכנית: א. שינוי ייעוד קרקע מאזור תעשייה לאזור תעסוקה. ב. שינוי ייעוד קרקע משצ׳׳פ לתעסוקה. ג. שינוי ייעוד קרקע משצ׳׳פ לדרך. ד. קביעת שימושים מותרים לכל ייעודי הקרקע. ה. קביעת הוראות להוצאת היתר בניה. ו. קביעת שימושים לשצ׳׳פ. ז. קביעת זכויות בניה ...