ים שיווקים חקלאות - חיפוש בילקוט הפרסומים

 1. גיליון 6796 עמוד 25 מתאריך 04/05/2014

  ... שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. ירון מהולל, עו״ד, מפרק קרן לי ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע״מ (ח״פ 51-161955-3) (בפירוק מרצון ...

 2. גיליון 6743 עמוד 23 מתאריך 26/01/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.3.2014, בשעה 10.00, במשרדי תיעוד ע.ר. בע׳׳מ, רח' אהליאב 6 ...

 3. גיליון 6736 עמוד 23 מתאריך 15/01/2014

  ... כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה. יואב שדה, מפרק יעדים בינלאומיים, שיווק וקידום מכירות בע״מ (ח”פ 51-370619-2) (בפירוק ...

 4. גיליון 6714 עמוד 12 מתאריך 19/12/2013

  ... שער הים חקלאות ימית בע״מ (ח״פ 51-287114-6) הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 6.1.2014, בשעה 11.00, ברח' מלח הארץ 7, עתלית. על סדר היום: 1. דיון של נושי החברה בעקבות זימון ...

 5. גיליון 6711 עמוד 33 מתאריך 10/12/2013

  ... אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 25.3.2014, בשעה 16.00, במשרדי בסון ושות' רואי חשבון, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. דניאל עשור, רו״ח, מפרק נ.מ. בניה חקלאות וסחר מתכות בע״מ ...

 6. גיליון 6705 עמוד 20 מתאריך 28/11/2013

  ... חקלאות בכפר בע״מ (ח״פ 51-171939-5) (בפירוק מרצון) הודעה על כינוס אסיפה סופית נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 2014 1 30, בשעה 00 14, אצל המפרק, רח' ברגמן 2א, רחובות, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד ...

 7. גיליון 6684 עמוד 7 מתאריך 31/10/2013

  ... את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני הדיון בבקשה. לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק. סוהייל סאלם, עו״ד בא כוח המבקשת בבית המשפט המחוזי בתל־אביב-יפו פר׳׳ק 26568-09-13 ...

 8. גיליון 6659 עמוד 26 מתאריך 15/09/2013

  ... פר׳׳ק 43413-07-13 בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת שדות תבלינים ירוקים בע”מ, ח׳׳פ 51-336485-1, והמבקשת: חברת עמיר שיווק והשקעות בחקלאות בע”מ, ח׳׳פ 51-361528-6, ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד אילן מדוויר, מטישמן, פריצקי, לוין, צדוק ושות' - משרד עורכי דין, רח' הארבעה 10 ...

 9. גיליון 6657 עמוד 23 מתאריך 12/09/2013

  ... עמישב - המרכז לסיוע לעולי אתיופיה (ח״פ 51-106946-0) ג.נ.ג.י. ייצור ושיווק מוצרי חקלאות בע״מ (ח׳׳פ 51-161960-3) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל ...

 10. גיליון 6623 עמוד 8 מתאריך 07/07/2013

  ... סוכנות מכוניות לים התיכון בע״מ יפנאוטו החזקות בע״מ 9275 חברת השקעות בתחום הטכנולוגיה פיתוח ומכירה של חומרת מחשב Silver Lake Group L.L.C Dell Inc. 9276 מייצרת מוצרים בתחום החשמל והאוטומציה מייצרת ממירים בעבור יישומי אנרגיה מתחדשת ABB Ltd POWER-ONE Inc. 9277 ...