סולב - חברה לבניה - חיפוש בילקוט הפרסומים

  1. גיליון 6348 עמוד 26 מתאריך 27/12/2011

    ... 16.00,    במשרדי המפרקת, בכתובת הנ׳׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה. לירז גונן אללוף, עו״ד, מפרקת סולב-יזמות ובנין (1991) בע״מ (ח׳׳פ 51-163483-4) (בפירוק מרצון) הודעה על פירוק מרצון ...

  2. גיליון 5785 עמוד 47 מתאריך 13/03/2008

    ... מי האיש- למען חברה תקינה (ע"ר) 58-047822-0 דימונה י"ז חשון תשס"ח (29/10/2007) צה"ל העמותה לקדום הקמת ישוב קבע לחיילים משוחררים מבני שבט אבו סולב (ע"ר) 58-047824-6 חדרה ב' תמוז תשס"ז (18/06/2007) קליטת עליה מתבבר - עמותה לעזרה הדדית (ע"ר ...